Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Accelerators as a Tool to Support Startup Ventures: Assessing Their Performance and Success Factors. Literature Review
(AKCELERATORY JAKO NARZĘDZIE WSPIERANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ: OCENA ICH DZIAŁANIA I CZYNNIKI SUKCESU. PRZEGLĄD LITERATURY)

Autorzy: Badamlyankhui Mishigragchaa
University of Finance and Economics, Ulaanbaatar, Mongolia
Słowa kluczowe: akceleratory inkubatory start-upy otoczenie innowacyjne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (9-19)
Klasyfikacja JEL: O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono coraz to szybciej zmieniającą się i rosnącą rolę tzw. akceleratorów. Na wstępie zaprezentowano definicje tego pojęcia oraz koncepcje funkcjonowania akceleratorów, ich plusy i minusy. Niewątpliwym wnioskiem wypływającym z rozważań autorki jest konieczność dalszych badań nad tym zjawiskiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE). Retrieved from: http://www.andeglobal.org/?page=Accelerators.
2.Baird, R., Bowles, L., Suaraph, L. (2013). Bridging the ‘Pioneer Gap’: The Role of Accelerators in Launching High-Impact Enterprises. Retrieved from: http://www.aspeninstitute.org/publications/bridging-pioneer-gap-role-accelerators-launching-high-impactenterprises.
3.Bruneel, J., Ratinho, T., Clarysse, B., Groen, A. (2012). The Evolution of Business Incubators: Comparing demand and supply of business incubation services across different incubator generations. Technovation, 32 (2), 110–121.
4.Caley, E., Kula, H. (2013). Seeding Success: Canada’s Startup Accelerators. Toronot: MaRS. Retrieved from: https://www.marsdd.com/wp-content/uploads/2013/07/Seeding-Success_v94.pdf.
5.Clarysse, B., Wright, M., Van Hove, J. (2015). A look Inside Accelerators. Building Businesses. Nesta. Retrieved from: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/a_look_inside_accelerators.pdf.
6.Clarysse, B., Yusubova, A. (2014). Success factors of business accelerators. Technology Business Incubation Mechanisms and Sustainable Regional Development, Proceedings. Retrieved from: https://biblio.ugent.be/publication/6842877.
7.Cohen, S. (2013). What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels. Innovations, 8 (3–4), 19–25.
8.Cohen, S., Hochberg, Y. (2014). Accelerating Startups: The Seed Accelerator Phenomenon. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2418000.
9.Dempwolf, C.S., Auer, J., D’Ippolito, M. (2014). Innovation Accelerators: Defining Characteristics Among Startup Assistance Organizations. Retrieved from: https://www.sba.gov/sites/default/files/rs425-Innovation-Accelerators-Report-FINAL.pdf.
10.Fetsch, E. (2015). Are incubators Beneficial to Emerging Businesses? The Kauffman Foundation. Retrieved from: http://www.kauffman.org/blogs/growthology/2015/03/are-incubators-beneficial-to-emerging-businesses.
11.Fishback, B., Gulbrasnon, C., Litan, R., Mitchell, L., Porzig, M. (2007). Funding Business Idols: A New Model to Accelerate Startups. Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation.
12.Hallen, B.L., Bingham, C.B., Cohen, S.L. (2014). Do Accelerators Accelerate? A Study of Venture Accelerators as a Path to Success. Academy of Management Proceedings, 1, 747–752.
13.Hannigan, T.J., Winston-Smith, C. (2013). Accelerators, Crowd-funding and New forms of Financing Entrepreneurship. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2298875.
14.Isabelle, D.A. (2013). Key Factors Affecting a Technology Entrepreneu’s Choice of Incubator or Accelerator. Technology Innovation Management Review, 3 (2), 16–22.
15.Kim, J.-H., Wagman, L. (2012). Early-Stage Financing and Information Gathering: An Analysis of Startup Accelerators. Rochester: Social Science Research Network. http://papers.ssrn.com/abstract=2142262.
16.Konczal, J. (2012). Evaluating the Effects of Accelerators? Not So Fast. Forbes. Retrieved from: http://www.forbes.com/sites/kauffman/2012/08/08/evaluating-the-effects-ofaccelerators-not-so-fast/.
17.Miller, P., Bound, K. (2011). The Startup Factories. NESTA. Retrieved from: http://www.nesta.org.uk/library/documents/StartupFactories.pdf.
18.Ortmans, J. (2016). A Hard Look At Accelerators. The Kauffman Foundation, Policy Dialogue on Entrepreneurship. Retrieved from: http://www.kauffman.org/blogs/policydialogue/2016/april/a-hard-look-at-accelerators.
19.Radojevich-Kelley, N., Hoffman, D.L. (2012). Analysis of Accelerator Companies: An Exploratory Case Study of Their Programs, Processes, and Early Results. Small Business Institute Journal, 8 (2), 54–70.
20.Rose, D.S., Grof, M. (2016). The State of the Startup Accelerator Industry. Entrepreneurs. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/groupthink/2016/06/29/the-state-ofthe-startup-accelerator-industry/#3330a8697b44.
21.Sparks, E. (2013). Top Trends in State Economic Development. National Governors Association. Retrieved from: https://www.nga.org/files/live/sites/NGA/files/pdf/2013/1308TopTrendsinStateEconDevPaper.pdf.
22.The Global Accelerator Network (GAN). Retrieved from http://gust.com/global-acceleratorreport-2015/.
23.The National Business Incubator Association (NBIA). Retrieved from http://www.nbia.org/resource_library/faq/#13.
24.The Seed Accelerator Ranking Project (2016). Retrieved from: http://seedrankings.com/#research.
25.Tomkins-Bergh, C. (2015). Three Emerging Trends in the Accelerator Model. The Kauffman Foundation. Retrieved from: http://www.kauffman.org/blogs/growthology/2015/04/3-emerging-trends-in-the-accelerator-model.
26.Torun, M. (2016). Business Accelerators and Their Difference From Incubators. Working Paper. Research Gate. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Torun2/publication/311810125_Business_Accelerators_and_Their_Differences_from_Incubators/links/585bca1908aebf17d3864896.pdf.