Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Accelerators as a Tool to Support Startup Ventures: Assessing Their Performance and Success Factors. Literature Review


(AKCELERATORY JAKO NARZĘDZIE WSPIERANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ: OCENA ICH DZIAŁANIA I CZYNNIKI SUKCESU. PRZEGLĄD LITERATURY)
11 (9-19) Badamlyankhui Mishigragchaa Więcej
2.

Kapitał rynkowy w kształtowaniu kapitału intelektualnego

9 (21-29) Karolina Beyer Więcej
3.

Aktywność fizyczna osób starszych w Europie i USA

11 (31-41) Małgorzata Kalbarczyk, Anna Nicińska Więcej
4.

Kryteria analizy inwestycji infrastruktury komunalnej

15 (43-57) Waldemar Kozłowski Więcej
5.

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw

10 (59-68) Wojciech Leoński, Roman Tylżanowski Więcej
6.

Komunikacja wewnętrzna w organizacji – wybrane aspekty

10 (69-78) Ewa Mazur-Wierzbicka Więcej
7.

Polska i Słowacja jako miejsca lokowania centrów usług wspólnych – analiza porównawcza

11 (79-89) Beata Ślusarczyk Więcej
8.

Formy aktywności sfery biznesu w komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych na przykładzie Lenovo Polska

11 (93-103) Justyna Kaźmierczak Więcej
9.

Wpływ polityki budżetowej na społeczno-gospodarczy rozwój Polski – retrospekcja i przyszłość

11 (105-115) Wioleta Kołodziejczyk Więcej
10.

Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT

13 (117-129) Mariusz Pudło, Kamila Francik Więcej
11.

Usieciowienie instytucji finansowych a procesy internacjonalizacji

10 (131-140) Sławomir Smyczek Więcej
12.

Recenzja książki Krystyny Kmiotek, Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016

4 (143-146) Marta Młokosiewicz Więcej