Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Aktywność fizyczna osób starszych w Europie i USA

Autorzy: Małgorzata Kalbarczyk
Uniwersytet Warszawski

Anna Nicińska
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna starzenie się SHARE HRS
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (31-41)
Klasyfikacja JEL: I12 I19 J14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przeanalizowano aktywność fizyczną osób powyżej 50. roku życia w porównaniu międzynarodowym (kraje Europy i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej). Przeprowadzono analizę w ujęciu panelowym i kohortowym z wykorzystaniem baz danych SHARE i HRS. Zbadano wpływ bieżącej i występującej w latach wcześniejszych aktywności fizycznej na sprawność funkcjonalną osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego roku życia. Wyniki wskazują, że Europejczycy powyżej 50. roku życia są bardziej aktywni fizycznie niż mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Aktywność fizyczna osób 50+ w Polsce jest najniższa z analizowanych krajów europejskich. Osoby aktywne fizycznie doświadczają mniej trudności życia codziennego w ostatnim roku życia niż osoby nieaktywne, co zwiększa ich samodzielność i zmniejsza zapotrzebowanie na opiekę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.del Castillo, J.M., Navarro, J.E., Sanz, J.L., Rodriguez, M.M., Izquierdo, A.C., Pines, D.D. (2010). Being physically active in old age: relationship with being active earlier in life, social status and agents of socialization. Ageing and Society, 30 (7), 1097–1113.
2.Halonen, J., Stenholm, S., Kivimäki, M., Pentti, J., Subramanian, S.V., Kawachi, I., Vahtera, J. (2015). Is change in availability of sports associated facilities associated with change in physical activity? A prospective cohort study. Preventive Medicine, 73, 10–14.
3.Hartley, S.E., Yeowell, G. (2015). Older adults’ perceptions of adherence to community physical activity groups. Ageing and Society, 35 (8), 1635–1656.
4.Hillsdon, M.M., Brunner, E.J., Guralnik, J.M., Marmot, M.G. (2005). Prospective study of physical activity and physical function in early old age. American Journal of Preventive Medicine, 28 (3), 245–250.
5.Manini, T.M., Pahor, M. (2009). Physical activity and maintaining physical function in older adults. British Journal of Sports Medicine, 43, 28–31.
6.Myck, M. (2009). Aktywność fizyczna populacji 50+ w Europie. CenEAREsearch Note Series RN03pl/09.
7.Ogonowska-Słodownik, A. (2016). Aktywność fizyczna, sposób żywienia oraz skład ciała a sprawność funkcjonalna kobiet powyżej 60 roku życia. Rozprawa doktorska.
8.Peel, N.M., McClure, R.J., Bartlett, H.P. (2005). Behavioral determinants of healthy aging. American Journal of Preventive Medicine, 28 (3), 298–304.
9.Peeters, G., Lips, P., Brown, W.J. (2014). Changes in physical functioning over 6 years in older women: effects of sitting time and physical activity. European Journal of Ageing, 11, 205–212.
10.Shaw, B.A., Agahi, N. (2014). Smoking and physical inactivity patterns during midlife as predictors of all-cause mortality and disability: a 39-year prospective study. European Journal of Ageing, 11, 195–204.