Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Usieciowienie instytucji finansowych a procesy internacjonalizacji

Autorzy: Sławomir Smyczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: sieci międzyorganizacyjne internacjonalizacja instytucje finansowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (131-140)
Klasyfikacja JEL: G15 G20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest charakterystyka i ocena stopnia usieciowienia w instytucjach finansowych w aspekcie umiędzynarodowienia rynków finansowych. Opracowanie składa się z części teoretycznej, metodycznej i empirycznej. W badaniach wykorzystano metodę wielorakiego studium przypadku. Przeprowadzone analizy pokazują, że budowane sieci międzyorganizacyjnych przez instytucje finansowe różni się stopniem formalizacji i przyjętym zakresem. Instytucje finansowe uczestniczą w procesach internacjonalizacji, przy czym przybiera ona wymiar zarówno internacjonalizacji pasywnej, jak i aktywnej, co wpływa na zakres tego procesu i przyjęty model umiędzynarodowienia w różnych instytucjach badanego sektora. W zakresie realizowanej ścieżki internacjonalizacji rysują się zasadnicze różnice między dużymi i małymi instytucjami na tym rynku. Różnice te można zauważyć zarówno w przypadku motywów, jakimi kierują się badane instytucje w procesie internacjonalizacji, sposobów wejścia na rynki zagraniczne, wykorzystywanych zasobów, jak i czynników stanowiących przeszkodę w procesie internacjonalizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Achrol, R.S. (1996). Changes in the theory of interorganizational relations in marketing: toward a network paradigm. Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (1), 56–71.
2.Astley, W.G. (1984). Toward an appreciation of collective strategy. Academy of Management Review, 9 (3), 526–535.
3.Barczak, B., Bartusik, K. (2008). Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne: podstawowe problemy (s. 197–210). Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
4.Bianchi, P., Bellinii, N. (1991). Public policies for local networks of innovators. Research Policy, 20 (5), 487–497.
5.Castells, M. (1996). The rise of the network society. Cambridge: Blackwell.
6.Collins J., Porrtas J.I. (2008). Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Ltd.
7.Czakon, W. (red.) (2011). Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. The Academy of Management Review, 14 (4), 532–550.
10.Jagoda, H., Haus, B. (1995). Holding. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: PWE.
11.Kleymann, B., Seristö, H. (2004). Managing strategic airline alliances. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
12.Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Levinthal, D.A., March, J. (1993). The myopia of learning. Strategic Management Journal, 14, 95–112.
14.March, J.G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2 (1), 71–87.
15.Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis – an expanded sourcebook. Newbury Park: Sage.
16.Möller, K.E., Rajala A. (2007). Rise of strategic nets – new modes of value creation. Industrial Marketing Management, 36, 895–908.
17.Möller, K.E., Svahn, S. (2005). Managing in emergence: Capabilities for influencing the birth of new business fields. W: R. Sanchez, J. Freiling (red.), Research in competence-based management. Issue 1: The marketing process in organizational competence. Amsterdam: Elsevier.
18.Nordenflycht, A. (2010). What is a professional service firm? Toward a theory and taxonomy of knowledge-intensive firms. Academy of Management Review, 35 (1), 155–174.
19.Perry, Ch. (2001). Case research in marketing. The Marketing Review, 1, 303–323.
20.Petersen, B., Pedersen, T., Sharma, T. (2001). The role of knowledge in firm’s internationalization process: Wherefrom and whereto. Copenhagen: Copenhagen Business School. Pobrane z: http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6595/linkwp01-5.pdf?sequence=1.
21.Pietras, A. (2010). Organizacje sieciowe w gospodarce opartej na wiedzy. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 99, 153–161.
22.Polański, Z. (2001). System finansowy. W: B. Pietrzak, Z. Polański (red.), System finansowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Powell, W.W., Koput, K.W., Smith-Doerr, L. (1996). Inter-organizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology. Administrative Science Quarterly, 41, 116–145.
24.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2000). Co-opting Customer Competence. Harvard Business Review, 78 (1), 79–87.
25.Snow, C.C., Miles, R.E., Coleman, H.J. (1992). Managing 21st century network organization. Organizational Dynamics, 20 (5), 5–20.
26.Srinivasan, R., Lilien, G.L, Rangaswamy, A. (2006). The emergence of dominant designs. Journal of Marketing, 70 (2), 1–17.
27.Wit de, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: PWE.
28.Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. E-mentor, 1 (48). Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983.
29.Żabiński, L. (2007). Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study research. W: T. Żabińska, L. Żabiński (red.), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze (s. 67–117). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.