Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT

Autorzy: Mariusz Pudło
Politechnika Częstochowska

Kamila Francik
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: zarządzanie procesowe systemy ERP narzędzia IT
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (117-129)
Klasyfikacja JEL: O14 O32 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące rozwoju zarządzania procesowego bazującego na wykorzystaniu systemów informatycznych klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Systemy te umożliwiają modelowanie procesów zachodzących w organizacji, co w znaczący sposób wpływa na prowadzenie analiz dotyczących sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji. Celem niniejszego opracowania było podjęcie próby określenia wpływu implementacji cyfrowej transformacji w odniesieniu do zarządzania procesowego, które może wpłynąć na efektywny progres przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bitkowska, A. (2013). Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach. Warszawa: Difin.
2.Bitkowska, A., Weiss, E. (2015). Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka. Warszawa: Vizja Press.
3.Czekaj, J. (red.) (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
4.Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5.IT Manager (2016a). Pobrane z: http://it-manager.pl/firmy-zarzadzajace-procesami-lepiejsobie-radza-na-rynku/ (24.02.2017).
6.IT Manager (2016b). Pobrane z: http://it-manager.pl/mysl-globalnie-zarzadzaj-horyzontalnie/(30.11.2016).
7.IT Manager (2016c). Pobrane z: http://it-manager.pl/rosnie-wartosc-dodana-generowanaprzez-startupy-pl/ (1.12.2016).
8.Organizacja Horyzontalna (2016a). Pobrane z: http://organizacjahoryzontalna.pl/wiekszosc--firm-nie-jest-dojrzala-procesowo/ (24.02.2017).
9.Organizacja Horyzontalna (2016b). Pobrane z: http://organizacjahoryzontalna.pl/zaawansowanie-w-procesach/ (24.02.2017).
10.Tkaczyk, S., Kowalska-Napora, E. (2012). Strategia zarządzania jakością. Warszawa: Difin.