Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Kapitał rynkowy w kształtowaniu kapitału intelektualnego

Autorzy: Karolina Beyer
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny kapitał rynkowy kapitał zewnętrzny zarządzanie kapitałem intelektualnym
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (21-29)
Klasyfikacja JEL: D24 M19 M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kapitał rynkowy obok kapitału ludzkiego i organizacyjnego jest jednym z elementów kapitału intelektualnego. Sukces współczesnych przedsiębiorstw uzależniony jest od właściwego i efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, dlatego niezbędne jest zrozumienie istoty poszczególnych jego elementów. Kapitał rynkowy określa się jako relacje z otoczeniem zewnętrznym, głównie z klientami, ale także dostawcami, konkurentami i partnerami. Z kapitałem tym powiązane są również m.in. renoma przedsiębiorstwa, image czy lojalność klientów. Kapitał rynkowy tworzy wartość przedsiębiorstwa dzięki właściwym kontaktom z jego otoczeniem. Wynika on z zaangażowania kapitału ludzkiego, który jest wspomagany przez kapitał organizacyjny. Artykuł ma charakter teoretyczny, a jego głównym celem jest zaprezentowanie istoty kapitału rynkowego oraz wybranych jego elementów składowych z uwzględnieniem ich roli w kształtowaniu kapitału intelektualnego organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akpinar, A.T. (2012). Intellectual Capital. Pobrane z: http://www.opf.slu.cz/vvr/akce/turecko/pdf/Akpinar.pdf.
2.Beyer, K., Szczepkowska, M. (2011). Gospodarowanie zasobami niematerialnymi. W: S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza (s. 148–189). Warszawa: PWE.
3.Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management Decisions, 36 (2), 63–76.
4.Dobiegała-Korona, B. (2009). Klient jako kapitał przedsiębiorstwa. W: I. Lichniak (red.), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Gierszewska, G., Olszewska, B., Skonieczny, J. (2013). Zarządzanie strategiczne dla inżynierów. Warszawa: PWE.
6.Głuszek, E. (2004). Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
7.Janasz, K. (2010). Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele. Warszawa: Difin.
8.Kale, P., Singh, H., Perlmutter, H. (2000). Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital. Strategic Management Journal, 21 (3), 217–237.
9.Low, J., Kalafut, P.C. (2006). Niematerialna wartość firmy. Kraków: Wolters Kluwer.
10.Perechuda, K. (2005). Bariery dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwach. W: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (s. 226–230). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
11.Stewart, T.A. (1999). Intellectual Capital. The New Wealth of organizations. New York: Doubleday.
12.Sveiby, K.E. (1997). The New Organizational Wealth. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
13.Sveiby, K.E. (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation. Journal of Intellectual Capital, 2 (4), 344–358.
14.Szczygielska, A. (2009). Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.