Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Recenzja książki Krystyny Kmiotek, Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016

Autorzy: Marta Młokosiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: recenzja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:4 (143-146)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Książka stanowi interesujące studium badawcze poświęcone tematyce zaangażowania w pracę. Jej konstrukcja jest logiczna i uporządkowana. Poruszane 146 Zarządzanie zagadnienia są przejrzyście wyjaśnione i wsparte solidnym przeglądem literatury przedmiotu, rzetelnie opatrzone przypisami bibliograficznymi. Autorka wykazała się w niej dużą znajomością omawianej problematyki, co niewątpliwie wpłynęło na dobrze zaprojektowane badania oraz uzyskane interesujące wnioski. To ważna pozycja, będąca – szczególnie w odniesieniu do kwestii zaangażowania specjalistów – cennym uzupełnieniem dotychczasowych prac, zwłaszcza na gruncie polskim. Może ona stanowić inspirację do wielowątkowej refleksji nad tematyką zaangażowania pracowników, zwłaszcza w Polsce, a także solidną podstawę do dalszych dociekań dla naukowców oraz zastosowań – dla praktyków zarządzania.
Pobierz plik

Plik artykułu