Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Polska i Słowacja jako miejsca lokowania centrów usług wspólnych – analiza porównawcza

Autorzy: Beata Ślusarczyk
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: lokalizacja Słowacja Polska SSC centra usług wspólnych
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (79-89)
Klasyfikacja JEL: F23 F62
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Centra usług wspólnych są obecnie bardzo popularną formą wsparcia dla wielu przedsiębiorstw w realizacji ich procesów wewnętrznych. Współdzielenie usług, możliwe dzięki standaryzacji procesów, pozwala stosującym je organizacjom redukować koszty, a także osiągać korzyści wynikające z ekonomii skali. Szczególnym miejscem na mapie świata, sprzyjającym funkcjonowaniu właśnie tego typu jednostkom, jest Europa Środkowo--Wschodnia. Wiele czynników przemawia za atrakcyjnością inwestycyjną tego obszaru, m.in. relatywnie niskie koszty pracy, wykształcone zasoby pracownicze czy znajomość języków obcych wśród absolwentów uczelni. Niniejszy artykuł ma na celu porównanie Polski i Słowacji jako krajów mogących stanowić dla siebie alternatywę jako miejsca lokowania centrów usług wspólnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ABSL (2015). Business Services in Central & Eastern Europe 2015. Pobrane z: http://www.absl.cz/docs/CEE_report_final.pdf.
2.ABSL (2016). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016. Pobrane z: http://absl.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport_ABSL_2016_PL.pdf.
3.Boskar, M.A. (2008). Kapitał ludzki jako element zarządzania wiedzą w centrach usług wspólnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Ostrołęce, 6, 21–28.
4.Brzozowska, A., Starostka-Patyk, M. (2010). Determinants of outsourcing process. W: M. Höck, M. Novicka-Skowron (red.), Produktion und Logistik (s. 3–17). Freiberg: Technische Universität Bergakademie Freiberg Freiberger Forschungshefte.
5.Doing Business 2016 (2016). International Bank for Reconstruction and Development: Washington. Pobrane z: http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf.
6.Implementing Shared Services Centers ( 2000). Montvale: Institute of Management Accountants. Pobrane z: https://www.imanet.org.cn/uploads/resource/2015-11/1447061634-11762.pdf.
7.Investment in Slovakia (2016). KPMG in Slovakia.
8.Knol, A., Janssen, M., Sol, H. (2014). A taxonomy of management challenges for developing shared services arrangements. European Management Journal, 32, 91–103.
9.McIvor, R., McCracken, M., McHugh, M. (2011). Creating outsourced shared services arrangements: lessons from the public sector. European Management Journal, 49, 448–461.
10.Paagman, A., Tate, M., Furtmueller, E., de Bloom, J. (2015). An integrative literature review and empirical validation of motives for introducing shared services in government organizations. International Journal of Information Management, 35 (1), 110–123.
11.Shared Services Centers 2014 – moving towards centers of excellence (2014). Pobrane z: https://www.pwc.com/sk/en/shared-services-centres/assets/ssc-survey-2014.pdf.
12.Shared Service & Business Process Outsourcing Centres in Slovakia (2016). Pobrane z: http://www.sario.sk/sites/default/files/data/sario-ssc-bpo-centers-in-slovakia-2017-06-12.pdf.
13.Wang, S., Wang, H. (2007). Shared services beyond sourcing the back offices: Organizational design. Human Systems Management, 26 (4), 281–290.
14.Wiśniewska, J. (2011). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie kreowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 59–69.