Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Wpływ polityki budżetowej na społeczno-gospodarczy rozwój Polski – retrospekcja i przyszłość

Autorzy: Wioleta Kołodziejczyk
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: polityka budżetowa OFE społeczeństwo gospodarka
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (105-115)
Klasyfikacja JEL: G00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule skupiono się na problematyce związanej z wpływem polityki budżetowej na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. W pierwszej części przedstawiono analizę tego zagadnienia w literaturze przedmiotu. W drugiej części dokonano oceny polityki gospodarczej i społecznej w Polsce w latach 2013–2015 oraz przedstawiono prognozy na kolejne lata. Badania przeprowadzono za pomocą ankiety. Analizowana była zarówno bieżąca, jak i przyszła sytuacja, dlatego skupiono się na takich zagadnieniach jak: reformy przeprowadzone przez poprzednią koalicję, problemy związane ze stawkami podatków, najważniejsze kwestie makroekonomiczne, dług publiczny i bezrobocie. Dzięki wykorzystaniu wyników poprzednich badań możliwe było dokonanie oceny polityki polskiego rządu z ostatnich lat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barczyk, R., Lubiński, M. (2009). Dylematy stabilizowania koniunktury. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
2.Dach, Z. (2011). Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Dwivedi, D.N. (2001). Macroeconomics: theory and policy. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
4.Elmendorf, D.W. (2012). Macroeconomic and budgetary effects of an illustrative policy for reducing the federal budget deficit. New York: Diane Publishing.
5.Fedorowicz, Z. (1998). Polityka fiskalna. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
6.Hansen, B. (2014). The Economic Theory of Fiscal Policy. London/New York: Routledge.
7.Księżyk, M. (2013). Ekonomia. Podejście historyczne i prospektywne. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
8.Markowicz, I., Miłaszewicz, D. (2006). Polityka fiskalna a możliwości rozwojowe gospodarki. W: D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce (193–202). Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski.
9.Miemiec, N., Miemiec, W., Sawicka, K. (2013). Prawo finansów publicznych sektora samorządowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.NBP (21.01.2017). Polityka budżetowa. Pobrane z: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/polityka-budzetowa.
11.NBP (23.01.2017). Polityka fiskalna. Pobrane z: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/polityka-fiskalna.
12.Nasiłowski, M. (1996). System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Warszawa: PWN.
13.Nojszewska, E. (2010). Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
14.Oręziak, L. (2009). Finanse Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Oręziak, L. (2008). Polityka budżetowa w strefie euro. Bank i Kredyt, 5, 3–31.
16.Piech, K. (2016). Ocena polityki gospodarczej i społecznej w Polsce. Warszawa: IWI, SGH, Forbes, PTE.
17.Piontek, B. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne). Problemy Ekorozwoju, 5 (2), 117–124.
18.Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (2012). Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
19.Sachs, J. (2007). Wspólne wyzwania, wspólne dobro. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
20.Sadowski, Z. (2005). Transformacja i rozwój. Warszawa: PTE.
21.Słomczyńska, I. (2013). Geneza i rozwój strategii makroregionalnych Unii Europejskiej w kontekście realizacji koncepcji wielopoziomowego sprawowania rządów. Analiza Natolińska, 12 (71).
22.Talewicz-Kwiatkowska, J. (2013). Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
23.Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.