Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Komunikacja wewnętrzna w organizacji – wybrane aspekty

Autorzy: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komunikacja wewnętrzna audyt komunikacyjny specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (69-78)
Klasyfikacja JEL: M12 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji nad funkcjonowaniem komunikacji wewnętrznej w organizacjach. Celem artykułu jest ocena funkcjonowania wybranych elementów komunikacji wewnętrznej w organizacjach. W ramach realizacji celu głównego przyjęto dwa cele szczegółowe: 1) identyfikację podmiotów odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w organizacjach; 2) ocenę wybranych aspektów planowania i pomiaru działań komunikacyjnych w organizacjach. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu oraz raportach i sprawozdaniach zawierających wyniki badań z zakresu komunikacji wewnętrznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Emplo (2017). Efektywność zaczyna się od komunikacji wewnętrznej. Raport dla menedżerów na podstawie badania pracowników. Pobrane z: https://emplo.com/e-book/przewodnik-o-komunikacji-dla-managera-pl/#lp-pom-form-118.
2.Gatehouse (2015). State of the Sector 2014–2015. Internal Communication & Employee Engagement. London: Gatehouse.
3.Gatehouse (2016). State of the Sector. Internal Communication & Employee Engagement. T. 8. London: Gatehouse.
4.Gatehouse (2017). State of the Sector. Internal Communication & Employee Engagement. T. 9. London: Gatehouse.
5.Gavlas, A. (2008). Firma otwarta na komunikację. Marketing w Praktyce, 2, 91–93.
6.Goban-Klas, T. (1997). Public relations, czyli promocja reputacji. Warszawa: Business Press.
7.Grabosz, J. (2014). Audyt komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie: propozycja narzędzia diagnostycznego. W: B.A. Basińska, I. Garnik (red.), Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 37–55). Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
8.Krynicka-Duszyńska, M. (2010). Komunikacja w sytuacji kryzysowej, plan komunikacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 131, 81–93.
9.Martis-Consulting (2015). Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej. Warszawa: Martis-Consulting.
10.Michałek, W. (2017). Efektywny system komunikacji. Pobrane z: http://wikconsulting.pl/efektywny-system-komunikacji (4.01.2017).
11.Olsztyńska, A. (2005). Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
12.Penc, J. (2001). Kreowanie zachowań w organizacji. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
13.Potocki, A., Winkler, R., Żbikowska A. (2011). Komunikowanie w organizacjach gospodarczych. Warszawa: Difin.
14.Tourish, D., Hargie, O. (2000), Strategy, research and pedagogy. The role of audits. W: O. Hargie, D. Tourish (red.), Handbook of communication audits for organizations (s. 293–314). New York: Routledge.
15.Verghese, A.K. (2012). Internal communications. Insights, practices, and models. New Delhi: Sage.