Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
A Cooperative Company in Agriculture: Feasibility Analysis of a Start-up project
(Spółdzielnia w rolnictwie: analiza wykonalności projektu start-up)

Autorzy: Maurizio Lanfranchi

Carlo Giannetto

Angelina DePascale

Yulia Khachatryan
Słowa kluczowe: spółdzielnia rolna instrumenty finansowe model korporacyjny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (113-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badania jest analiza dynamiki gospodarczej i finansowej spółdzielni rolniczej w fazie początkowej. Metodologia – Badanie rozpoczyna się od analizy alternatywnych form produktów marketingowych, które są niezbędne do określenia pola operacyjnego firmy. Finansowanie przedsiębiorstw spółdzielczych zawsze było niezwykle istotną kwestią w zarządzanie tego typu działalności. Istotnie, parametry techniczne i prawne tych firm mają ograniczone możliwości do źródeł finansowania. Oryginalność/wartość – W całej tej pracy, staraliśmy się zaproponować instrumenty finansowe, które najlepiej odpowiadają na potrzeby spółdzielni rolnej w fazie początkowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beierle T.C. (2002). The Quality of Stakeholder-based Decision. Risk Analysis, 22 (4), 739–749.
2.Bellows A.C.E., Nasr J. (2010). On the past and the future of the urban agriculture movement: reflections in tribute to Jac Smit. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development.
3.Bernstein P.L. (1998). Against the Gods: The Remarkable Story of Risk. New York, NY: John Wiley & Sons.
4.Bodemann M., Olaru, M. (2014). Responsibility to customers in the context of public value management – A German case study. Amfiteatru Economic, 16 (35), 171–186.
5.Bryson J.M. (2004). What to do when stakeholders matter: A Guide to stakeholder identification and analysis techniques. Public Management Review, 6 (1), 21–53.
6.Clarkson M.B.E., (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. The Academy of Management Review, 20 (1), 92–117.
7.Cooper D.F., Chapman C.B. (1987). Risk Analysis for Large Projects: Models, Methods, and Cases. Chichester: John Wiley.
8.Crescimanno M., Galati A., Bal T. (2014). The role of the economic crisis on the competitiveness of the agri-food sector in the main Mediterranean countries. Agricultural Economics (Czech Republic), 60 (2), 49–64.
9.D’Amico M., Coppola A., Chinnici G., Di Vita G., Pappalardo G. (2013). Agricultural systems in the European Union: An analysis of regional differences. New Medit, 12 (4), 28–34.
10.Eden C., Ackermann F. (1998). Making Strategy. The Journey of Strategic Management. London: Sage Publications.
11.Frame J.D. (2003). Managing risk in organizations. A guide for managers. Washington: Jossey-Bass.
12.Lanfranchi M., Giannetto C., De Pascale A. (2014). The role of nature-based tourism in generating multiplying effects for socio economic development of rural areas. Quality – Access to Success, 15 (140), 96–100.
13.Mǎzǎreanu V.-P. (2013). Considerations on risk in supply chain management information systems implementation. Amfiteatru Economic, 15 (33), 128–139.
14.Paraschiv D.M., Nemoianu E.L., Langa C.A., Szabó T. (2012). Eco-innovation, responsible leadership and organizational change for corporate sustainability. Amfiteatru Economic, 14 (32), 404–419.
15.Sgroi F., Candela M., Di Trapani A.M., Foderà M., Squatrito R., Testa R., Tudisca S. (2015). Economic and financial comparison between organic and conventional farming in Sicilian lemon orchards. Sustainability (Switzerland), 7 (1), 947–961.
16.Wheeler D., Sillanpaa M. (1997). The Stakeholder Corporation: a blueprint for maximising stakeholder value. London: Pitman Publishing.