Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Rola marketingu w budowie start-upu

Autorzy: Stanisław Skowron
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania

Radosław Skrzetuski
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: start-up model biznesowy marketing
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (257-266)
Klasyfikacja JEL: M13 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono ideę modelu biznesowego przeznaczonego dla inicjatyw start-upów pod nazwą szablon lean oraz koncepcję pętli sprzężenia zwrotnego tworzenie‒pomiary‒uczenie się, która opisuje proces optymalizowania produktu jako oferty rynkowej. Weryfikowanie i doskonalenie produktu jest częścią szerszego procesu, jakim jest optymalizowanie modelu biznesowego start-upu. W obu tych procesach istotne znaczenie ma marketing jako system działań zapewniający przekazywanie informacji o problemach i potrzebach konsumentów, komunikowanie się z nimi na etapie sondowania ich preferencji i opinii oraz zaangażowania w generowanie pomysłów na temat doskonalenia produktu. Ponadto jako koncepcja strategiczna powinien być istotną treścią modelu biznesowego w procesie jego optymalizowania. Artykuł ma charakter studium teoretycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bellman, R., Clark, C., Malcolm, D., Craft, C. (2001). On the construction of a multi-stage, multiperson business game. Operations Research, 5 (49).
2.Blank, S., Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
3.http://businesscreators.pl/wp-content/uploads/2014/10/LS.jpg (23.04.2016).
4.Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
5.Magretta, J. (2003). Tajniki modelu biznesowego. Harvard Business Review Polska, 1, 53‒57.
6.Maurya, A. (2013). Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
7.Nowy słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN Oxford (2012). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE.
9.Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C.L. (2005). Clarifying Business Models: origin, present and future of the concept. Communications of the Association for Information Systems, 15, 1‒25.
10.Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
11.Powstała Akademia Komercjalizacji. „Bez marketingu i sprzedaży przepadną nawet nowatorskie rozwiązania” (2016). Pobrano z: http://innpoland.pl/117879,powstaka-akademia-komercjalizacji-na-warsaw-innovation-days-bedzie-wspierac-biznes-i-nauke.
12.Ries, E. (2012), Metoda Lean Startup. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
13.Startup Poland Raport (2015). Pobrano z: http://startuppoland.org/wp-content/uploads/2015/10/Startup-Poland_raport_2015.pdf.
14.The Business Model Canvas (2016). Pobrano z: http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc/
15.Thompson, A.A., Strickland, A.J. (2003). Strategic management: concepts and cases. New York: McGraw-Hill.