Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 266 (limit rekordów: 100, liczba stron: 3).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Effectiveness of Physical Therapy in Children with Autism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
2. The Differences in Results of Preliminary Selection in Team Sports as the Premise to Define a Profile of a “Young Football Player”
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Przejdź
3. Kryteria wyboru produktu i miejsca zakupu przy korzystaniu z porównywarki cenowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
4. Notariusze kamieńskiej kapituły katedralnej i ich funkcje w pierwszej połowie XVI wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
5. Kierowanie i przenoszenie wiadomości przez statki powietrzne w niespójnych sieciach DTN opierając się na informacjach o trasie lotu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
6. IV Kongres Ruchów Miejskich – retrospekcja
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
7. Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
8. E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
9. Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
10. Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
11. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
12. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
13. Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
14. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
15. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
16. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
17. Zarządzanie łańcuchem logistycznym w procesie produkcji farb proszkowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
18. The Analgesic Efficacy of Kinesiology Taping in Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
19. ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
20. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
21. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
22. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
23. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
24. Metaheuristic algorithms for scheduling on parallel machines with variable set-up times
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
25. Propozycja zasad prezentowania wyników analiz statystycznych w publikacjach naukowych z zakresu dziejów społeczno-gospodarczych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
26. O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
27. [recenzja pracy:] Boris Mironov, The Standard of Living and Revolutions in Russia. 1700–1917, Oxon: Routledge 2012, ss. 668
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
28. Abdicatio hereditatis in iure Polonia Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Przejdź
29. Integrated Dynamometric, Kinematic and Electromyographic Characterisation of a Swimming Track Start Block Phase – A Pilot Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
30. The Biological Properties of Lactoferrin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
31. Injuries in Thai Boxing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
32. Sex Differences in Shock Attenuation during Running
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
33. The Reporting of the Journalists of “Raz, Dwa, Trzy” at the Olympic Games in Berlin in 1936
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
34. Flexibility Program among Lower Secondary School Students and Physical Fitness Indicators Assessed in the Convention of Health-related Fitness (H-RF)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
35. Time Analysis of Muscle Activation during Basketball Free Throws
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
36. The Fan Lifestyle on the Example of Soccer Fans
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
37. Age Differences in Psychoactive Substance Abuse in Population of the Republic of Belarus
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
38. Paulina Olechowska, Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2015, ss.294.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
39. Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Marcin Majewski, Stargard – Szczecin 2015, s. 333.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
40. Regionalny wymiar „Solidarności" 1980–1981. Szczecin na tle kraju, red. Artur Kubaj i Michał Siedziako, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Szczecin 2014, ss. 348.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
41. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
42. Rola marketingu w budowie start-upu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
43. [recenzja pracy:] Łukasz Jewuła, Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772–1848, Kraków 2013, ss. 273
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
44. Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
45. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
46. Od redakcji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
47. Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market - Literature Review
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
48. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
49. Effects of Moderate-Intensity Resistance Exercise on Blood Pressure in Hypertensive Individuals
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
50. Physical Activity of Polish and Turkish University Students as Assessed by IPAQ
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
51. Diversity of Nutrition among Male and Female Ukrainian Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
52. The Primary Pupils’ Knowledge Level about the Winter Olympic Games
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
53. Co-Existence of Physical Activity (PA) and other Energy-Balance Related Behaviours among Adolescents Participating in PA Intervention in Poland.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
54. Collegiate Coaches’ Knowledge of the Female Athlete Triad in Relation to Their Characteristics
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
55. Review of Traditional and Natural Methods of Treating Alzheimer’s Disease
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
56. Effects of Energy Boost and Springblade Footwear on Running Economy and Substrate Oxidation
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
57. Assessment of Shoulder Joint Strength Disproportion of Masters Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
58. Analysis of external sources of hazards in civil air operations
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
59. Forex jako alternatywa dla rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
60. Determination of Capacity and Rules of the Variability of Maximum Force Using Nonlinear Mathematical Models: a Case Study.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
61. Maximum Locomotor Speed of the Best Football Players at the FIFA World Cup in Brazil
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
62. Small-Sided Soccer Game (1v1) in Goalkeepers’ Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
63. Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
64. Wpływ korupcji na inwestycje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
65. O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Przejdź
66. The Effects of Warm-up Duration on Cycling Time Trial Performance in Trained Cyclists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
67. The Use of Artificial Neural Networks in Supporting the Annual Training in 400 meter Hurdles
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
68. Distance Covered Below and Above the Anaerobic Threshold by Elite German Goalkeepers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
69. The Effect of Fast, Light and Favorite Music on Physiological Function and Physical Performance of the Male Athlete Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
70. Socio-Demographic Determinants of Leisure Time Physical Inactivity of Adolescents from the Voivodships of Central Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
71. Quality of Life and Physical Activity after Liver Transplantation. Literature Review.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
72. Surgical Treatment and Rehabilitation of Trigger Thumb and Finger
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
73. Electropuncture in Non-Specific Neck Pain: a Pilot Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
74. Monitoring System of Functional Ability of University Students in the Process of Physical Education
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
75. The Applicability of Using Parameters of the Autocorrelation Function in the Assessment of Human Balance During Quiet Bipendal Stance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
76. The Importance of Directly Derived Information in the Basketball Jump Shot. A Comparison of Changed Visual Conditions from Different Shooting Spots
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
77. Sport Injuries in Elite Amputee Football Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
78. Dietary Intake of Minerals in Diets of Adults Preparing for Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
79. Influence of Fencing Training (Technical and Tactical) on Selected Features of Shape of the Spine and Pelvis Under Load
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
80. The Effects of the Coach-Athlete Working Alliance on Affect and Burnout Among High Level Coaches
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
81. Evaluation of the Quality of Sleep of the Professional Soldiers Population
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
82. Successful Ageing: The Role of Physical Activity and Its Barriers in Polish Men of Advanced Age
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
83. Effect of Repeated Cold Water Swimming Exercise on Adaptive Changes in Body Weight in Older Rats
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
84. The Differences between Teams in Men’s and Women’s Medallists and Non-medallists at the 1996–2016 Olympic Games Artistic Gymnastics Tournament
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
85. Habitual Physical Activity in Adults Measured by Accelerometer in Compliance with Selected Health Recommendations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
86. Motives for Choosing Studies as Predictors of Career Plans of Tourism and Recreation Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
87. Menedżeryzm w nowym zarządzaniu publicznym. Case study
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
88. Is it Possible to Estimate Match Result in Volleyball: A new Prediction Model
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
89. Effectiveness of Training for 11–13 year-old Soccer Players on the Basis of Small and Supporting Games in the Context of Action Efficiency in the Situation of a One Against One Game
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
90. Addressing Cardiovascular Disease Risk in HungarianAmerican Populations: A Cultural Exploration of Transdisciplinary Health Promotion
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
91. The Differentiation of Visual Sensorimotor Processes in the Representatives of Various Sport Disciplines
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
92. Underrepresentation of Women in Sports Organizations. Polish, British and International Organizations – a Comparative Analysis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
93. Effect of Long-Term Green Tea Extract Supplementation on Peripheral Blood Leukocytes in CrossFit-Trained and Untrained Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
94. Trend of Drug Abuse in 2011– 2014 in Italy
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
95. The Effect of Acute Creatine Supplementation on Fatigue and Anaerobic Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
96. Validation of the New Visual Swimming Pace Control System in Real-Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
97. Physical Activity as a Health Need
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
98. Pochodzenie Kaszubów w świetle badań lingwistycznych i historycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
99. Inne strony początkowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
100. Spis treści
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Przejdź
Strona