Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Menedżeryzm w nowym zarządzaniu publicznym. Case study

Autorzy: Joanna Stuglik
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Radosław Folga
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Słowa kluczowe: nowe zarządzanie publiczne menedżeryzm rozwój regionalny i lokalny
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (271-281)
Klasyfikacja JEL: H79
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pierwszej części artykułu zaprezentowano zmiany, jakie zachodzą w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Bardziej szczegółowo omówiono koncepcję Nowego Zarządzania Publicznego oraz scharakteryzowano rolę menedżera publicznego. W drugiej części przedstawiono opis działania, jakie zostało podjęte na gruncie praktycznym w jednej z polskich gmin na rzecz doskonalenia zarządzania w świetle menedżeryzmu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barlow, J., Farnham, D., Horton, S., Ridley, F.F. (1996). Comparing Public Managers. W: D. Farnham, S. Horton, J. Barlow, A. Hondeghem (red.), New Public Mangers
2.in Europe. Public Servants in Transition (s. 3–25). London: Macmillan Business Ltd.
3.Bury, P., Markowski, T., Regulski, J. (1993). Podstawy ekonomiki miasta. Łódź: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Clarke, M., Stewart, J. (1997). Local Government and the Public Service Orientation. Local Government Studies, 12 (3), 1–8.
5.Czaputowicz, J. (2008). Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Gąciarz, J. (2005). Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce. W: J. Hausner (red.), Administracja publiczna (s. 167–218). Warszawa: Wydawnictwo
7.Naukowe PWN.
8.Grzegorczyk, A. (red.) (2012). Miasta w czasach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
9.Karna, W. (2013). Kompetencje menedżera publicznego a działania podejmowane w obszarze zasobów ludzkich w organizacji publicznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 169, 52–62.
10.Kolthoff, E., Huberts, L., van den Heuvel, H. (2007). The Ethics of New Public Management: Is Integrity at Stake? Public Administration Quarterly, 30 (4), s. 399–439.
11.Kotler, Ph., Lee, N. (2007). Marketing w sektorze publicznym. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
12.Kuźnik, F. (2009). Zarządzanie usługami publicznymi w koncepcjach zarządzania publicznego. W: K. Lisiecka, T. Papaj (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną (s. 19–28). Katowice: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
13.Lisiecka, K. (2009). Nowe koncepcje w publicznym zarządzaniu samorządowym. W: K. Lisiecka, T. Papaj (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez
14.administrację publiczną (s. 29–40). Katowice: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
15.Opolski, K., Modzelewski, P. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: CeDeWu.
16.Vanebo, J.O. (red.) (2013). Public Management in the Twenty-fi rst Century. Trends, Ideas and Practices. Oslo: Universitetsforlaget.
17.Zalewski, A. (red.) (2005). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.