Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-42
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim

Autorzy: Radosław Drozd
Politechnika Gdańska

Michał Szymański
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: eksport sieć handlowa rynek afrykański branża spożywcza tworzenie marki własnej proces wyboru dostawcy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (521-532)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest analiza procesu wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza dotyczyła działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim. Dane zostały zebrane przez autorów w trakcie trzyletniego procesu selekcji dostawców marek własnych dla czołowej sieci handlowej z RPA oraz nadzorowania dostaw do sześciu krajów afrykańskich. Badanie prezentuje praktyczną metodę podziału procesu weryfikacji dostawcy na osiem etapów. Metoda ta sprawdziła się praktycznie, gdyż w całym okresie dostaw i współpracy między producentem i siecią handlową udało się wyeliminować problemy jakościowe, mimo dużych obaw wynikających najczęściej z ostrożności. W zakończeniu autorzy przedstawili najistotniejsze trudności oraz pozytywy funkcjonujące na rynku afrykańskim.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baltas G., Argouslidis P., Consumer characteristics and demand for store brands, „International Journal of Retail and Distribution Management” 2007, Vol. 35, Iss. 5.
2.Baltas G., A combined segmentation and demand model for store brands, „European Journal of Marketing” 2003, Vol. 37, No. 10.
3.Corstjens M., Lal R., Building store loyalty through store brands, „Journal of Marketing Research” 2000, Vol. 37, No. 3.
4.Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWE, Poznań 2001.
5.Hermanowski J., Handel zagraniczny: Poradnik, Wyd. Univers, Warszawa–Zielona Góra 2004.
6.Kaczmarek T.T., Zarzycki M., Poradnik eksportera, Wyd. Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2005.
7.Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wyd. Placet, Warszawa 2004.
8.Lewandowski J., Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004.
9.Świerczek A., Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, „Logistyka” 2007, nr 1.