Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.1-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2017
Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina

Autorzy: Jacek Borkowski

Andrzej Kuczkowski
Słowa kluczowe: Góra Chełmska kamienie wilhelmiańskie pomniki
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (9-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy dwóch głazów narzutowych znajdujących się na obszarze szczytu podkoszalińskiej Góry Chełmskiej, który obecnie jest zarządzany przez Szensztacki Instytut Sióstr Maryi. Na głazach tych znajdują się inskrypcje poświęcone dwóm osobom – królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III oraz nadprezydentowi rejencji koszalińskiej Henrykowi Ludwikowi Adolfowi graf zu Dohn-Wundlacken, którzy stali się pomysłodawcami wzniesienia na szczycie góry pomnika ku czci koszalinian poległych w trakcie wojen napoleońskich w latach 1813–1815. Dzięki pozyskanym informacjom udało się stwierdzić, że kamienie te pierwotnie były wmurowane w bliżej nieokreślonym miejscu kamiennego postumentu, jedynej pozostałości po monumencie. W roku 1991 zostały one stamtąd wydobyte i po krótkim czasie złożone w obecne miejsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Die Entstehungdes Kriegerdenkmals auf dem Gollen, Heimatkunde und Heimatschutz in Hinterpommern, „Monatsbeilage der Kösliner Zeitung” 1913, nr 11, s. 1–2.
2.Holtz B., Berliner Personpolitik in einer „braven” Provinz. Ernennungen zu en obersten Verwaltungsbehörden Pommerns (1815 bis 1858), w: Pommern im 19. Jahrhundert. Staatliche und Gesellschaftliche Entwicklung in Vergleichender Perspektive, red. T. Stamm-Kuhlmann, Köln–Weimar–Wien 2007, s. 31–76.
3.Kuczkowski A., Cholin–Gollenberg–Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2012.
4.Lindmajer J., Ziemia sławieńska pod presją wojny, wyrzeczeń i nadziei 1792–1815, Słupsk 2015.
5.Titulaturen, Addressen, Resort- und Rang-Verhältnisse Königlich-Preußischer Staatsbehörden, Staatsbeamten, Ordensritter und Damen des Luisenordens, bebst dem vollständingen Stempelgesetze, und Procent-, Stempel- und Münz-Tabellen, Berlin 1825.
6.Woźny J., Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków, Bydgoszcz 2014.