Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-53
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Wpływ korupcji na inwestycje

Autorzy: Radosław Pastusiak
Uniwersytet Łódzki

Anna Pluskota
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Korporacji
Słowa kluczowe: korupcja inwestycje optymalizacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (659-667)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wpływ korupcji na inwestycje jest niepodważalnie uznany w literaturze. Nadal trwają dyskusje naukowe na temat kierunku wpływu korupcji na inwestycje. Autorzy na podstawie analizy literatury wskazują na możliwość istnienia optymalnej wartości korupcji. Metodologia badania – Optymalny poziom korupcji może być wyznaczony jedynie przy użyciu funkcji posiadających maksymalną wartość. Wykorzystano w tym celu funkcję paraboli i funkcję logarytmiczną. Przy użyciu narzędzi statystycznych i ekonometrycznych weryfikowano postawioną hipotezę. Wynik – Współczynniki w modelach ekonometrycznych przyjęły pożądane wartości, dzięki którym możliwe było obliczenie wartości korupcji maksymalizujących inwestycje. Oryginalność/wartość – Niewątpliwie wartością dodaną pracy jest wskazanie na możliwość występowania optymalnego poziomu korupcji, zaproponowanie oryginalnego rozwiązania problemu z wykorzystywaniem wiedzy dotyczącej właściwości funkcji oraz empiryczne, pozytywne zweryfikowanie postawionej hipotezy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abotsi, A., Iyavarakul, T. (2015). Tolerable Level of Corruption for Foreign Direct Investment in Africa. Contemporary Economics, 9 (3), 249–270.
2.Asiedu, E., Freeman, J. (2009). The Effect of Corruption on Investment Growth: Evidence from Firms in Latin America, Sub-Saharan Africa, and Transition Countries. Review of Development Economics, 13 (2), 200–214.
3.Baranowski, P. (2008). Optymalna stopa inflacji – porównanie szacunków opartych na różnych klasach zależności funkcyjnej inflacja–wzrost. Mathematical Economics, 12 (12), 41–51.
4.Dirdi, M. (2013). Corruption and Economic Growth: The Transmission Channels. Journal of Business Studies Quarterly, 4, 121–152.
5.Dzhumashev, R. (2014). Corruption and growth: The role of governance, public spending and economic development. Economic Modelling, 37, 202–215.
6.Economakis, G., Rizopoulos, Y., Sergakis, D. (2010). Patterns of Corruption. Jurnal of Economics and Business, 8 (2), 11–31.
7.Gruszewska, E. (2006). Instytucje nieformalne a tworzenie kapitału w Polsce. W: D. Kopycińska (red.), Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach. Szczecin.
8.Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.
9.Lambsdorff, J. (2007). The Institutional Economics of Corruption and Reform. Theory, Evidence and Policy. Cambridge University Press.
10.Leff, N.H. (1964). Economic Development through Bureaucratic Corruption. American Behavioral Scientist, 8 (3), 8–14.
11.Mauro, P. (1995). Corruption and growth. Quarterly Journal of Economics, 110, 681–712.
12.Pope, J. (1999). Rzetelność życia publicznego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
13.Shleifer, A., Robert, V. (1993). Corruption. Quarterly Journal of Economics, 108, 599–617.