Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wykorzystanie kredytu bankowego i środków własnych w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce

10 (13-22) Angelika Banach-Kobyra Więcej
2.

Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich

12 (23-34) Magdalena Gostkowska-Drzewicka Więcej
3.

Why do Firms Issue Convertible Bonds with a High Initial Conversion Premium?


(Obl igacje zamienne z niską pr emią konwersji. Al ternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu?)
0 (0-0) Damian Kaźmierczak Więcej
4.

W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie

12 (35-46) Jacek Jaworski, Tomasz Kondraszuk Więcej
5.

Digitalizacja doświadczeń klienta (CX ) w instytucji finansowej

11 (47-57) Marcin Kotarba Więcej
6.

Inżynieria wartości projektów. Studium przypadku dla projektu budowlanego

12 (59-70) Zbigniew Leszczyński, Nadia Wodzisławska Więcej
7.

Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki

9 (71-79) Sławomir Lisek Więcej
8.

Budżet zadaniowy – narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnej

11 (81-91) Monika Łada, Tomasz Dziubiński Więcej
9.

Rekonstrukcja koncepcji DFL M.H. Millera z wykładu noblowskiego i paradoksu dźwigniowego T. Berenta

13 (93-105) Jarosław Mielcarek Więcej
10.

Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints


(Kredyt kupiecki w polskich przedsiębiorstwach: wzrost i ograniczenia kapitałowe)
10 (107-116) Paweł Mielcarz, Dmytro Osiichuk Więcej
11.

Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie

11 (117-127) Anna Motylska - Kuźma, Joanna Wieprow Więcej
12.

Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie – studium przypadku

11 (129-139) Dariusz Nowak, Wojciech Przybylski Więcej
13.

Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów

9 (141-149) Michał Poszwa Więcej
14.

Formy ochrony własności intelektualnej a struktura kapitału

12 (151-162) Katarzyna Prędkiewicz Więcej
15.

Wyznaczanie maksymalnej pojemności zadłużeniowej – aspekty teoretyczne

12 (163-174) Krzysztof Rudnicki Więcej
16.

Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

12 (175-186) Anna Bischoff, Mirosław Wasilewski Więcej
17.

Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności

14 (189-202) Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz Więcej
18.

Wzrost przedsiębiorstw w kontekście płynności finansowej i innych czynników – analiza spółek notowanych na NewConnect

21 (203-223) Monika Bolek Więcej
19.

Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych

11 (225-235) Aleksandra Duliniec Więcej
20.

Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej

17 (237-253) józef Frąś, Tomasz Frąś, Marcin Frąś Więcej
21.

Trade Credit in the Financial Structure of Polish Companies


(KREDYT KUPIECKI W STRUKTURZE FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA)
12 (255-266) Sławomir Górczyński Więcej
22.

Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw

11 (267-277) Jarosław Kaczmarek Więcej
23.

Rola finansowania wewnętrznego w odniesieniu do teorii hierarchii źródeł finansowania na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego

11 (279-289) Magdalena Mądra-Sawicka Więcej
24.

Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym

8 (291-298) Edward Nowak Więcej
25.

Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań

14 (299-312) Hanna Sikacz Więcej
26.

Podaż mieszkań a koniunktura gospodarcza – próba analizy empirycznej

12 (315-326) Monika Andrzejczak Więcej
27.

Protection from Bankruptcy in the Acquisition Process


(Ochrona przed bankructwem w procesach przejęć)
11 (327-337) Marcin Halicki Więcej
28.

Jaki nie jest rynek nieruchomości – problemy dla badaczy

11 (339-349) Anna Ludwiczak Więcej
29.

Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004–2016

11 (351-361) Elżbieta Majewska Więcej
30.

What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland


(Co kryją założenia? Błędy metodyczne w wycenach analityków giełdowych w Polsce)
13 (363-375) Paweł Mielcarz, Dmytro Osiichuk Więcej
31.

Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA

10 (377-386) Joanna Olbryś, Michał Mursztyn Więcej
32.

Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych

17 (389-405) Marek Jabłoński Więcej
33.

Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej

11 (407-417) Andrzej Kozina Więcej
34.

Innowacyjny projekt eksploatacyjny wykorzystania wód balneologicznych – projekt partnerstwa publiczno-prywatnego

13 (419-431) Artur Łachut Więcej
35.

Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze

9 (433-441) Henryk Sobolewski, Łukasz Wściubiak Więcej
36.

Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice


(FAKTYCZNE i POTENCJALNE DYWIDENDY: TEORIA I PRAKTYKA)
11 (443-453) Paweł Wnuczak Więcej
37.

Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie

14 (457-470) Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewa Majerowska Więcej
38.

Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych

10 (471-480) Bartosz Marcinkowski Więcej
39.

Analiza wymogów formalnoprawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych

14 (481-494) PIOTR PISAREWICZ Więcej
40.

Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie

11 (495-505) Marta Sukiennik, Aneta Napieraj, Dominik Rusek Więcej
41.

Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych

12 (507-518) Stanisław Wieteska Więcej
42.

Finansowanie wykupu akcji poprzez obligacje strukturyzowane – case study IPO 3D SA

8 (521-528) Kamil Gemra Więcej
43.

Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych

13 (529-541) Jarosław Klepacki Więcej
44.

Rozwój rynku terminowego na giełdach towarowych w Chinach i jego powiązania z globalnym rynkiem terminowym – analiza rynku kontraktów futures na metale przemysłowe i szlachetne

11 (543-553) Jacek Tomaszewski Więcej
45.

Instytucjonalno-prawne przesłanki personalnej, funkcjonalnej i finansowej niezależności Narodowego Banku Polskiego

18 (557-574) Grażyna Ancyparowicz Więcej
46.

Postrzeganie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie lubelskim przez podmioty o wysokim potencjale wzrostu

10 (575-584) Ada Domańska, Beata Lewicka Więcej
47.

Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?

12 (585-596) Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski Więcej
48.

Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków

11 (597-607) Marek Grzybowski Więcej
49.

Bezpieczeństwo pacjenta a dostępność do usług zdrowotnych

12 (609-620) GRETA KANOWNIK Więcej
50.

W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego

13 (621-633) Krzysztof Kluza Więcej
51.

Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski. Case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni

11 (635-645) Iwona Koza Więcej
52.

Wpływ zmian regulacyjnych na kształtowanie rynku biokomponentów w Polsce

11 (647-657) Zbigniew Kuryłek Więcej
53.

Wpływ korupcji na inwestycje

9 (659-667) Radosław Pastusiak, Anna Pluskota Więcej
54.

Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski

13 (669-681) Michał Soliwoda, Joanna Pawłowska-Tyszko, Aleksander Gorzelak Więcej
55.

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego

13 (683-695) Agnieszka Kozera, Aldona Standar Więcej
56.

Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce

9 (699-707) Joanna Rachuba Więcej
57.

The nexus Between the Growth of Microfinance Institutions and the Macroeconomic Context in Vietnam


(Spl ot wydarzeń między wzrostem instytucji mikrofinansowania i kontekstu makroekonomicznego w Wietnamie)
10 (709-718) Thi Thu Hoai Tran Więcej