Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Wykorzystanie kredytu bankowego i środków własnych w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Angelika Banach-Kobyra
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: działalność inwestycyjna przedsiębiorstwo kredyt
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (13-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań jest ocena skali wykorzystania kredytów bankowych w finansowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce, oraz sprawdzenie czy możliwym jest wysunięcie tezy, iż w porównaniu ze środkami własnymi przedsiębiorców jest to bardziej popularne źródło finansowania. Analizy dotyczyły również ogólnej wielkości inwestycji polskich przedsiębiorstw oraz stosunków wielkościowych w tym obszarze w podziale na województwa. Wielowymiarowe badania wskazanych danych miały również za zadanie wskazanie dalszych kierunków jakie mogą być interesującą tendencją w obszarze analiz działalności firm w Polsce. Przyjmując założenia upraszczające wymuszone również dostępnością danych w tym obszarze – do zbadania skali obu z tych sposobów finansowania wykorzystano – kategorię środków własnych – jako finansowanie wewnętrzne, oraz kredyty bankowe – jako finansowanie zewnętrzne. Dane zaczerpnięte do badania pochodzą z Biura Danych Lokalnych, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa: strategie i instrument. Warszawa: PWE.
2.Jaworzyńska, M., Świerk, J., Wawryszuk, A. (2006). Źródła finansowania przedsiębiorstwa. W: P. Karpuś (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (s. 181–212). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
3.Rutkowski, A. (2003). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
4.Gawrońska, Z., Makarska, A. (2012). Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 27, 45–56.