Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Protection from Bankruptcy in the Acquisition Process
(Ochrona przed bankructwem w procesach przejęć)

Autorzy: Marcin Halicki
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: akcje ryzyko bankructwo przejęcia fuzje EPS
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (327-337)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem publikacji jest prezentacja schematu, który opracowano dla analiz transakcji przejęć pod kątem ochrony przed bankructwem. Wykazano także, że schemat ten możne być wykorzystywany w ramach obliczania liczby akcji, których nabycie nie będzie narażać w teorii na bankructwo. Metodologia badania – Dla opracowania proponowanego schematu posłużono się materiałem literaturowym oraz narzędziami bazującymi na inżynierii finansowej, natomiast obliczenia przeprowadzono na danych hipotetycznych. Wynik – Przeprowadzone kalkulacje wykazały, że proponowany schemat może zostać zastosowany dla oceny transakcji przejmowania spółek, jednakże należy uwzględniać szereg istotnych założeń, które znacząco mogą wpływać na ostateczną ocenę. Oryginalność/wartość – Opracowanie można uznać za element uzupełniający obecną wiedzę na temat połączeń i przejęć. Można uznać je także jako przyczynek do odrębnych badań ilościowych oraz głos w dyskusji, potrzebnej dla rozwoju obszaru tematyki pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahuja, G., Katila, R. (2001). Technological acquisitions and the innovation performance of acquiring firms, A longitudinal study. Strategic Management Journal, 22, 197–220.
2.Damodaran, A. (2007). Finanse koroporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion.
3.Dickerson, A., Gibson, H., Tsakalotos, E. (1997). The impact of acquisitions on company performance: Evidence from a large panel of UK firms. Oxford Economic Papers: New Series, 49, 344–361.
4.Foster, D.P., Hart S. (2009). An operational measure of riskiness. Journal of Political Economy, 117 (5), 785–814.
5.Frąckowiak, W. (ed.). (1998). Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
6.Halicki, M. (2016). The Foster-Hart measure as a tool for determining the set of risky portfolios that do not expose the investor to the bankruptcy. Research papers of Wrocław University of Economics, 450, 205–216.
7.IAS, IFRS. KNF: http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/ias_ifrs.html.
8.Perepeczko, A. (2009). Fuzje i przejęcia – efektywność finansowa. Wyniki badań zagranicznych i krajowych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
9.Roll, R. (1986). The hubris hypothesis of corporate takeovers. The Journal of Business, 59 (2), 197–216.
10.Surendranath, R.J., Ngo, T.N., Wang, D. (2016). Credit ratings and the premiums paid in mergers and acquisitions. Journal of Empirical Finance, 39, 93–104.