Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Why do Firms Issue Convertible Bonds with a High Initial Conversion Premium?
(Obl igacje zamienne z niską pr emią konwersji. Al ternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu?)

Autorzy: Damian Kaźmierczak
Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:2017
Liczba stron:0 (0-0)

Informacje dodatkowe

Artykuł został wycofany przez redakcję.