Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 30.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
2. Analiza SWOT działalności organizacji wirtualnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
3. Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości województwa śląskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
4. Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
5. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
6. Obligacje zamienne z niską premią konwersji. Alternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
7. Mit i mity w filozofii Paula Feyerabenda
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
8. Zagadnienie uczuć religijnych w kontekście art. 196 Kodeksu karnego
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
9. Teleologiczne źródła samozobowiązania
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
10. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
11. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
12. Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
13. Why do Firms Issue Convertible Bonds with a High Initial Conversion Premium?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
14. Lenin i Clausewitz. Sztuka wojny
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
15. Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
16. Effect of Aqua Aerobics on Selected Somatic, Physiological and Aerobic Capacity Parameters in Postmenopausal Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
17. Rola opcji call w obligacjach zamiennych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
18. Mediacja obligatoryjna w świetle orzecznictwa trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
19. Mediacja w sprawach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i cywilnych – zakres i zasady (analiza porównawcza)
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
20. Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
21. Wspomaganie innowacyjności organizacji wirtualnej rozwiązaniami IT dostępnymi w publicznej chmurze obliczeniowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
22. Integracja procesów oraz technologii intermodalnych jako czynnik realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
23. The Book of Revenue and Costs – Evolution of the Simplified Form of Record
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
24. Leksem „godność” jako użyteczne narzędzie pozyskiwania i utrzymywania elektoratu w dyskursie politycznym na przykładzie wypowiedzi premier Beaty Szydło
(Acta Politica Polonica)
3/2018 (45) 2018 Przejdź
25. Is M-learning a new way to attract students to learn?
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
26. The influence of social determinants on retirement savings in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
27. KOOPERACJA KONKURENTÓW JAKO ELEMENT BUDOWY INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Przejdź
28. The influence of the Act of 22 March 2018 on bailiffs on amendments to the Code of Civil Procedure regarding execution from remuneration for work
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Przejdź
29. Validity of an Inertial Measurement Unit System to Assess Lower-limb Kinematics during a Maximal Linear Deceleration
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
30. Między karą Bożą a miłosierdziem. O obrazach Boga wobec problemu koronawirusa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
Strona