Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2017.40-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 40 (2017)
Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji

Autorzy: Mateusz Waśko
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozof@adm.uj.edu.pl
Słowa kluczowe: Heidegger authenticity inauthenticity existence fundamental ontology
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (29-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In this paper I analyze Martin Heidegger concept of existence authenticity (Eigentlichkeit) and inauthenticity (Uneigentlichkeit). I attempt to prove that these two modi of being simultaneously constitute an existence and that neither of them can be independent and separate from the second. Consequently, our existence can’t be ‘purely’ authentic or inauthentic but ontological it is always authentic and inauthentic simultaneously. To prove that this reading doesn’t lead to a contradiction, I inscribe these analyzed ways of being in a figure of circle.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, B. (1990). Saga Heideggera. Kraków: Inter Esse.
2.Blattner, W. D. (2002). The concept of death in ‘Being and Time’. W: H.L. Dreyfus, M.A. Wrathall (eds.), Heidegger Reexamined. Vol. 1: Dasein, Authenticity, and Death (s. 307–328). New York: Routledge.
3.Brejdak, J. (2010). Cierń w ciele. Myśl Apostoła Pawła w filozofii współczesnej. Kraków: WAM.
4.Cern, K.M. (2007). Koncepcja czasu wczesnego Heideggera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.
5.Heidegger, M. (2005). Bycie i czas. Tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Heidegger, M. (1995). Czym jest metafizyka? Tłum. K. Pomian. W: M. Heidegger, Znaki drogi (s. 9–24). Warszawa: Fundacja Aletheia.
7.Heidegger, M. (1975). Die Grundprobleme der Phänomenologie. Gesamtausgabe 24. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
8.Heidegger, M. (2009). Podstawowe problemy fenomenologii. Tłum. B. Baran. Warszawa: Fundacja Aletheia.
9.Heidegger, M. (1998). Pojęcie czasu. Tłum. J. Mizera. Principia, XX, 27–45.
10.Heidegger, M. (1967), Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
11.Heidegger, M. (1955). Was ist Metaphysik? Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag.
12.Kisiel, Th. (1995). The Genesis of Heidegger’s Being and Time. California: University of California Press.
13.Michalski, K. (1978). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: PIW.
14.Pöggeler, O. (2002). Droga myślowa Martina Heideggera. Tłum. B. Baran. Warszawa: Czytelnik.
15.Rymkiewicz, W. (2002). Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
16.Sobota, D.R. (2011). Kim jest Dasein? Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 20 (3), 255–271.
17.Sobota, D.R. (2012). Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie. T. 2:Filozofia życia, filozofia religii i filozofia egzystencji. Bydgoszcz: Fundacja Kultury Yakiza.
18.Strzelecki, R. (2006). Ethos i wolność. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
19.Strzelecki, R. (2014). Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
20.Tołstoj, L. (1986). Śmierć Iwana Iljicza. Tłum. J. Iwaszkiewicz. W: L. Tołstoj, Opowiadania i nowele: wybór. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
21.Tischner, J. (1990). Bycie sobą w perspektywie ontologicznej. Aletheia, 4 (1), 273 – 280.