Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.37-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 37 rok 2016
Lenin i Clausewitz. Sztuka wojny

Autorzy: Damian Winczewski
Słowa kluczowe: socjalizm rewolucja walka klasowa Clausewitz Lenin
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (227-245)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of this paper is to show Carl von Clausewitz influence on Vladimir Lenin writings and actions. We especially want to analyse this influence on bolshevik’s theory of war, warfare and revolutionary struggle. We think that Clausewitz writings on strategy and tactics layed important role in marxist-leninist theory of just and unjust war’s. They have also important role in defending the October Revolution in Russia because beliefs of prussian general helps bolshevik with creation of the Red Army as mighty and powerful revolutionaly tool. At the end we want to show actuality of „clausewitzian” theory of war in modern marxism. We would say also few words about importance of marxist investigations of war as instrument of capitalist culture.

Bibliografia

1.Baź I. 1956. Lenin a nauka wojenna, w: Marksizm-leninizm o wojnie, wojsku i nauce wojennej, red. A. Mazurek, Warszawa: MON.
2.Bubnow S. 1977. Preface, w: Lenin W. Notebook „On Clausewitz”, tłum. D.E. Davis, W.G Kohn, w: Jones Gulf Breeze D., Soviet Armed Forces Review Annual.
3.Carchedi G. 2010. Behind the Crisis, Leiden: Brill.
4.Cormier Y. 2014. Hegel and Clausewitz: Convergence on Method, Divergence on Ethics, „The International History Review” nr. 36, s. 419–442.
5.Erickson J. 1974. Some Military and Political Aspects of the „Militia Army” Controversy, 1919–1920, w: Abramsky Ch., Essays in Honour of E.H. Carr, London: Macmillan.
6.Glińska A. 1978. Lenin o rewolucyjnej przemocy, „Etyka” nr 16, s. 7–36.
7.Gouble P. 2007. Stalin Invented Hybrid War, Not Vladimir Putin, Archival Record Shows, http://www.interpretermag.com
8.Hahlweg W. 1960. Clausewitz, Lenin and Communist Military Attitudes Today, „Royal United Services Institution Journal”, nr 105, s. 221–225
9.Handel M. 2005. Masters of War: Classical Strategic Thought, London: Routledge.
10.Herberg-Rothe A. 2007. Clausewitz’s Puzzle, New York: OUP.
11.Karhohs J. 1991. Economics of Military Planning: An Addition to the Clausewitzian Trinity, Fort Leawenworth: School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College.
12.Kipp J.W. 1985. Lenin and Clausewitz: The Militarization of Marxism 1914–1921, „Military Affairs”, październik, s. 184–191.
13.Lenin W. 1949. Przedmowa do francuskiego i niemieckiego wydania, w: Imperializm jako najwyższe studium kapitalizmu, Warszawa: Książka i Wiedza.
14.Lenin W. 1984. Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu, w: idem, Dzieła, t. V, Warszawa: Książa i Wiedza.
15.Lenin W. 1984. Odczyt na temat „Proletariat a wojna”, w: idem, Dzieła, t. XXVI, Warszawa: Książa i Wiedza.
16.Lenin W. 1985. Rewolucyjna armia i rząd rewolucyjny, w: idem, Dzieła, t. X, Warszawa: Książka i Wiedza.
17.Lenin W. 1987. O karykaturze marksizmu i o „Imperialistycznym ekonomizmie”, w: idem, Dzieła, t. XXX, Warszawa: Książa i Wiedza.
18.Lenin W. 1987. Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do samookreślenia, w: idem, Dzieła, t. XXVII, Warszawa: Książa i Wiedza.
19.Lenin W. 1987. Socjalizm a wojna, w: idem, Dzieła, t. XXVI, Warszawa: Książa i Wiedza.
20.Lenin W. 1988. Krach II Międzynarodówki, w: idem, Dzieła, t. XXVI, Warszawa: Książa i Wiedza.
21.Lenin W. 1988. Najbliższe zadania władzy radzieckiej, w: idem, Dzieła, t. XXXVI Warszawa Książa i Wiedza.
22.Lenin W. 1988. O „lewicowej” dziecinadzie, w: idem, Dzieła, t. XXXVI Warszawa: Książka i Wiedza.
23.Lenin W. 1988. Tezy o chwili bieżącej, w: idem, Dzieła, t. XXXVI, Warszawa: Książka i Wiedza.
24.Lenin W. 1988. VII Nadzwyczajny Zjazd Rad RKP(b) 6–8 Marca 1918 r. Rezolucja w sprawie wojny i pokoju, w: idem, Dzieła, t. XXXVI. Warszawa: Książa i Wiedza.
25.Lenin W., Wystąpienie na posiedzeniu prezydium Najwyższej Rady Gospodarki Narodowej w sprawie dyscypliny pracy 27 Marca 1918, w: idem, Dzieła, t. XXXVI Warszawa 1988
26.Lenin W.. 1988. Wojna a rewolucja, w: idem, Dzieła, t. XXXII, Warszawa: Książka i Wiedza.
27.Lih L.T. 2008. Lenin Rediscovered. What is to be Done in Context, Chicago: Haymarket Books.
28.Lih L.T. 2015. Kłamstwa o Leninie, które powtarzamy, tłum. P. Kuligowski, http://www.praktykateoretyczna.pl/lars-t-lih-klamstwa-o-leninie-ktore-powtarzamy/
29.Łossowski P. 1976. Leninowska koncepcja utworzenia ZSRR, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 58–63
30.Machiavelli N. 2008. O sztuce wojny, tłum. A. Szopińska, Warszawa: Aletheia.
31.Marks K. 2013. Kapitał 1.1, tłum. M. Ratajczak, Warszawa: PWN.
32.Marot J. 2012. The October Revolution in Prospect and Retrospect, Leiden: Brill.
33.Ochocki A. 1991. Lenin – filozofia wojny domowej, Szczecin: Katedra Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.
34.Rosencrance R. 2013. Trade and Power, w: Betts R. (red.), Conflict After the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace, London: Routledge.
35.Strachan H. 2009. Carl von Clausewitz o wojnie. Biografia, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa: Muza.
36.von Clausewitz C. 2006. O naturze wojny, tłum. A. Hildebrandt, Warszawa: Biblioteka Analiz.
37.Wojna R. 1984. Początki rewolucji kulturalnej w ZSRR (1917–1927), „Kwartalnik Historyczny” nr 3, s. 445–492.