Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2017.40-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 40 (2017)
Teleologiczne źródła samozobowiązania

Autorzy: Anna Kopeć
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii (doktorantka)
Słowa kluczowe: Self-commitment identity teleology deontology norms ends
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (49-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents the problem of self-commitment as the foundation of one’s identity. It refers to the conceptions of Immanuel Kant and Christine Korsgaard to expose the role of norms in shaping one’s identity. However, it stresses the fact that the process of self- constitution as a result of self-commitment needs also a teleological frame. Self-commitment requires an aim to explain why it is worth undertaking it. Kant’s teleology can be found in his humanism while Korsgaard’s teleology in her identifications with norms. They both seem to understand humanity as a value and an end. Hence humanity appears as the sources of obligation and motivation. Understanding humanity as a value makes self-commitment not only possible but also meaningful.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annas, J. (2011). Intelligent virtue. New York: Oxford University Press.
2.Arystoteles (2012). Etyka Nikomachejska. Tłum., wstęp i oprac. D. Gromska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Brożek, A., Brożek, B., Stelmach, J. (2013). Fenomen normatywności. Kraków: Copernicus Center Press.
4.Churchland, P. (2013). Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności. Tłum. M. Hohol, N. Marek. Kraków: Copernicus Center Press.
5.Hursthouse, R. (1999). On virtue ethics. Oxford University Press.
6.Jaśtal, J. (2009). Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót. Kraków: Księgarnia Akademicka.
7.Kant, I. (2005a). Antropologia w ujęciu pragmatycznym. Tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, wstęp A. Bobko. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
8.Kant, I. (2012). Krytyka praktycznego rozumu. Tłum., wstęp i oprac. J. Gałecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Kant, I. (2005b). Metafizyczne podstawy nauki o cnocie. Tłum., wstęp W. Galewicz. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
10.Kant, I. (2005c). Metafizyka moralności. Tłum., wstęp E. Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Kant, I. (2007). Religia w obrębie samego rozumu. Tłum., wstęp A. Bobko. Kraków: Wydawnictwo Homini.
12.Kant, I. (2009). Uzasadnienie metafizyki moralności. Tłum. M. Wartenberg. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
13.Korsgaard, Ch. (1996a). Creating the Kingdom of Ends. New York: Cambridge University Press.
14.Korsgaard, Ch. How to be an Aristotelian Kantian Constitutivist. Pobrano z: http:// www.people.fas.harvard.edu/~korsgaar/CMK.Aristotelian.Kantian.Constitutivism.pdf.
15.Korsgaard, Ch. (2009). Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity. New York: Oxford University Press.
16.Korsgaard, Ch. (2008). The Constitution of Agency. Essays on Practical Reason and Moral Psychology. New York: Oxford University Press.
17.Korsgaard, Ch. (1996b). The Sources of Normativity. New York: Cambridge University Press.
18.Korsgaard, Ch. (2011). Valuing Our Humanity. Pobrano z: http://www.people.fas.harvard.edu/~korsgaar/Complete.Writings.html.
19.Piłat, R. (2013a). Aporie samowiedzy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
20.Piłat, R. (2013b). Powinność i samowiedza. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
21.Szutta, N. (red.) (2010). Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
22.Szutta, N., Szutta, A. (red.) (2015). W poszukiwaniu moralnego charakteru. Lublin: Wydawnictwo Academicon.
23.Taylor, Ch. (2012). Źródła podmiotowości. Tłum. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer, oprac.T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Warmbier, A. (red.) (2016). Spór o podmiotowość. Perspektywa interdyscyplinarna. Kraków: Księgarnia Akademicka.