Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości województwa śląskiego

Autorzy: Damian Dunajko
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Izabela Klepacka-Dunajko
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Słowa kluczowe: obszary wiejskie przedsiębiorczość odległość wskaźnik przedsiębiorczości układ przestrzenny województwo śląskie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (173-183)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące związku pomiędzy wartością wskaźnika przedsiębiorczości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego a odległością tych gmin od ośrodków gospodarczych. Przyjęto, że głównymi ośrodkami gospodarczymi województwa śląskiego są miasta powiatowe: Będzin, Bielsko-Biała, Bieruń, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Kłobuck, Lubliniec, Mikołów, Myszków, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Zawiercie, Żywiec. Wskaźnik przedsiębiorczości został określony jako liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Odległości gmin wiejskich od ośrodków gospodarczych zostały wyrażone jako najkrótsze odległości drogowe. Stwierdzono, że występuje statystyczna zależność między wartością wskaźnika przedsiębiorczości w gminie wiejskieja jej odległością od ośrodka gospodarczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Iwańska M., Bieńkowska W., Zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w układzie przestrzennym, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (3), SGGW, Warszawa 2010.
2.Makarski S., Przedsiębiorczość w agrobiznesie, PAN, Warszawa 2000.
3.Oktaba W., Elementy statystyki matematycznej o metodyka doświadczalnictwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin1980.
4.Pałasz L., Aktywność samorządów gmin w rozwoju obszarów wiejskich, Materiały VI Kongresu SERiA, z. 1. Rzeszów 1999.
5.Rada Ministrów, Przedsiębiorczość – rozwój – praca. Strategia gospodarcza rządu, Warszawa 2002.
6.Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
7.www.mapa.pf.pl
8.www.geo.stat.pl
9.www.stat.gov.pl