Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.35-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 35 2018
Integracja procesów oraz technologii intermodalnych jako czynnik realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku

Autorzy: Damian Bonk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Nowy Jedwabny Szlak transport intermodalny multimodal transport kombinowany Jedwabny Szlak Zielony Jedwabny Szlak transport lądowy
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza problem wzrastających przepływów towarów między Europą a Azją, wyszczególniając przepływy towarowe przy użyciu transportów intermodalnych oraz problem efektywności tychże. Opracowanie przybliża Czytelnikowi koncepcję Nowego Jedwabnego Szlaku, wskazując jej wady i zalety. Autor opisuje również wybrane rozwiązania technologiczne dla transportu kombinowanego i proponuje określone rozwiązania z zakresu technologii i organizacji przewozów, które według niego mogą prowadzić do zwiększenia efektywności poprzez na przykład zmniejszenie kosztów przepływów towarowych intermodalnych pomiędzy Azją a Europą. Autor umieszcza też w artykule swoją predykcję co do przyszłości technologii intermodalnych oraz tendencji rozwoju przepływów towarowych na szlaku Azja–Europa.
Pobierz plik

Plik artykułu