Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 35 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
*

Wstęp

1 (5-5) --- Więcej
1.

Integracja procesów oraz technologii intermodalnych jako czynnik realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku

14 (7-20) Damian Bonk Więcej
2.

Zastosowanie elektronicznego listu przewozowego (e-CMR)

12 (21-32) Mateusz Dziechciarz Więcej
3.

European Electronic Toll Service jako narzędzie interoperacyjności systemów poboru opłat drogowych w Unii Europejskiej

10 (33-42) Sylwia Kowalska Więcej
4.

Uwarunkowania i rozwój usług typu carsharing w Polsce

11 (43-53) Artur Pomianowski Więcej
5.

Nowoczesne rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej w transporcie publicznym

8 (55-62) Ewa Puzio Więcej
6.

Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce

16 (63-78) Dagmara Zaniewska-Zielińska Więcej