Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.35-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 35 2018
Uwarunkowania i rozwój usług typu carsharing w Polsce

Autorzy: Artur Pomianowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: carsharing logistyka miejska ekonomika transportu
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (43-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu zbadanie obecnego stanu rozwoju usługi carsharing (czyli odmiany wynajmu) jako formuły korzystania z samochodów w Polsce. Przedstawiony został aktualny stan rozwoju tej usługi w naszym kraju. Ponadto dokonana została analiza potencjalnych czynników warunkujących rozwój carsharingu na konkurencyjnym rynku usług transportowych.
Pobierz plik

Plik artykułu