Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.35-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 35 2018
Zastosowanie elektronicznego listu przewozowego (e-CMR)

Autorzy: Mateusz Dziechciarz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport samochodowy międzynarodowy list przewozowy CMR elektroniczny list przewozowy (e-CMR)
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (21-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sporządzona w Genewie w 1956 roku konwencja CMR stanowi podstawę regulującą przewóz ładunków w transporcie samochodowym. Sygnatariuszami konwencji są 55 państwa europejskie oraz z kontynentów sąsiednich. Międzynarodowy list przewozowy CMR stanowi najważniejszy dokument w transporcie samochodowym. Jest wystawiany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i dowolnej liczbie kopii oraz stanowi potwierdzenie przyjęcia i dostawy ładunku. Ma formę papierową z wykorzystaniem wzoru opracowanego przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU). List przewozowy spełnia funkcje: informacyjną, instrukcyjną, legitymacyjną i dowodową. Zapoczątkowana w drugiej dekadzie XXI wieku czwarta rewolucja przemysłowa (Gospodarka 4.0) to trwająca do dziś intensywna cyfryzacja gospodarki. Globalne zmiany niepozostały bez wpływu na branżę TSL. Uczestnicy łańcucha dostaw od lat mają dostęp do inteligentnych systemów śledzenia przesyłki w czasie rzeczywistym, możliwość składania zamówienia na kontenery i miejsce na statku poprzez internetowe serwisy armatorskie czy wystawiania elektronicznych dokumentów przewozowych. Podstawą do rozpoczęcia prac nad elektronicznym listem przewozowym e-CMR był protokół dodatkowy do konwencji CMR, dotyczący elektronicznego listu przewozowego z 20 lutego 2008 roku. Pierwszy transport z wykorzystaniem listu e-CMR odbył się 19 stycznia 2017 roku pomiędzy hiszpańską Huelvą a francuskim miastem Perpignan. Do obsługi pierwszego transportu z wykorzystaniem listu e-CMR posłużyła aplikacja TransFollow. Do najważniejszych korzyści płynących z wdrożenia elektronicznego listu przewozowego e-CMR można zaliczyć: około 3–4-krotne obniżenie kosztów manipulacyjnych oraz przejrzystość i identyfikacja procesów transportowych. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z konwencją CMR i międzynarodowym listem przewozowym CMR oraz prac nad rozwojem elektronicznego listu przewozowego (e-CMR). W pierwszej części artykułu scharakteryzowano konwencję CMR oraz zasady obrotu listem CMR. W drugiej części podjęto tematykę czwartej rewolucji przemysłowej oraz prac związanych z wdrożeniem elektronicznego listu przewozowego e-CMR. Do przygotowania artykułu posłużyła literatura dotycząca tematyki konwencji i listu przewozowego CMR oraz źródła internetowe opisujące prace nad elektronicznym listem przewozowym e-CMR.
Pobierz plik

Plik artykułu