Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.29-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2020 (29)
The influence of the Act of 22 March 2018 on bailiffs on amendments to the Code of Civil Procedure regarding execution from remuneration for work

Autorzy: Damian Kuchta
Słowa kluczowe: execution remuneration labour civil procedure code bailiff
Rok wydania:2020
Liczba stron:13 (73-85)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 304

Abstrakt

The aim of this paper is to present the general issue of execution from remuneration for work and, in particular, the impact that the Act of 22 March 2018 on bailiffs had on changes in the Code of Civil Procedure. The paper uses the methods of critical analysis of sources and systematic review. So far, there has been no doubt that individuals employed under civil-law contracts are in a much worse situation than those employed under employment contracts. For this reason, the legislature wanted to protect them from execution, hence the introduc- tion of a means to make their situation equal in Article 833 § 21 of the Code of Civil Proce¬dure. Despite the good intentions of the legislature, this provision still raises doubts over the wording: ‘ensuring livelihood’. For this reason, the application of new provisions that limit the execution of recurring benefits aimed at ensuring subsistence - other than remuneration for work - requires appropriate action.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Marciniak, A., Komentarz do art. 881, in: Marciniak, A. et al. (eds.), Kodeks postępowa¬nia cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 730-1088, Warszawa 2015.
2.Marciniak, A., Wprowadzenie do działu II, in: Marciniak, A. et al. (eds.), Kodeks postępo¬wania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 730-1088, Warszawa 2015.
3.Pigulski, M., Zarobki zleceniobiorców silniej chronione od 2019 r., “Rzeczpospolita” 3.01.2019, https://www.rp.pl/Kadry/301039989-Zarobki-zleceniobiorcow-silniej-chro- nione-od-2019-r.html.
4.Reiwer, R., O potrzebie uchwalenia nowej ustawy o komornikach sądowych, in: Marci¬niak, A. (ed.), Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych, Sopot 2014.
5.Reiwer, R., Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz, in: Reiwer, R. (ed.), Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, Warszawa 2019.
6.Seweryński, M., Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie, regulacja i ustalanie, Warszawa 1981.
7.Szubert, W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1976.
8.Wiśniewski, A., Komentarz do art. 833 k.p.c., in: Jankowski, J. (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 730-1217, Warszawa 2019.