Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Polityka Open Access

Czasopismo Acta Iuris Stetinensis to czasopismo o otwartym dostępie (Open Access), które oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub łączyć z pełnymi tekstami artykułów lub wykorzystywać je do jakichkolwiek innych zgodnych z prawem celów bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI.

Acta Iuris Stetinensis jest objęta licencją Creative Commons-Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA), które pozwala: 1) Dzielić się - kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie; 2) Dokonywać adaptacji - remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego, z zachowaniem następujących warunków:

1) Uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.

2) Na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

3) Brak dodatkowych ograniczeń — nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Szczegółowe warunki licencji na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

Czasopismo uwzględnia cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identyfier) oraz unikalne identyfikatory naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) będących autorami zamieszczanych w czasopiśmie artykułów naukowych.

Redakcja czasopisma Acta Iuris Stetinensis wspiera oraz wdraża zasady Open Access obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim oraz w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, a w szczególności idee Otwartej Nauki w publikowaniu, gwarantującej otwarty model publikowania, dystrybucji treści, a także w pełni otwartą politykę wydawniczą (https://otwartanauka.usz.edu.pl/publikacje-w-open-access/)

Open Access czasopisma Acta Iuris Stetinensis jest także ujawniony w serwisie SHERPA/RoMEO.