Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Obligacje zamienne z niską premią konwersji. Alternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu?

Autorzy: Damian Kaźmierczak
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw finansowanie długiem obligacje zamienne początkowa premia konwersji
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (193-204)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn emisji obligacji zamiennych z niską początkową premią konwersji. Analiza 829 emisji długu zamiennego przeprowadzonych w latach 2004–2014 przez amerykańskie i europejskie spółki działające w sektorze produkcyjnym i usługowym wykazała, że wykorzystanie obligacji zamiennych z niską premią konwersji może stanowić dla niedowartościowanych przedsiębiorstw alternatywę dla emisji akcji. Instrumenty te umożliwiają spółkom podniesienie kapitału własnego w późniejszym czasie i na dużo lepszych warunkach, a ustalenie niskiej premii konwersji najprawdopodobniej ma na celu przyspieszenie realizacji opcji konwersji przez obligatariuszy w niedługim czasie po emisji długu hybrydowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004a). Cross-Country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms. Financial Management, 4 (33), 103–132.
2.Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004b). Why Do European Firms Issue Convertible Debt? European Financial Management, 2 (10), 339–373.
3.Billingsley, R.S., Smith, D.M. (1996). Why Do Firms Issue Convertible Debt? Financial Management, 2 (25), 93–99.
4.Brennan, M.J., Schwartz, E.S. (1988). The Case for Convertibles. Journal of Applied Corporate Finance, 1 (2), 55–64.
5.Brown, S., Grundy, B., Lewis, C., Verwijmeren, P. (2012). Convertibles and Hedge Funds as Distributors of Equity Exposure. Review of Financial Studies, 10 (25), 3077–3112.
6.Chang, S.C., Chen, S.S., Liu, Y. (2004). Why Firms Use Convertibles: a Further Test of the Sequential-Financing Hypothesis. Journal of Banking and Finance, 5 (28), 1163–1183.
7.Drobetz, W., Grüninger, M.C., Wöhle, C.B. (2006). Warum begeben Unternehmen Wandelanleihen? Swiss Journal of Economics and Statistics, 142 (III), 331–365.
8.Dutordoir, M., Lewis, C., Seward, J., Veld, C. (2014). What We Do and Do Not Know About Convertible Bond Financing. Journal of Corporate Finance, 24, 3–20.
9.Graham, J.R., Harvey, C. (2001). The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field. Journal of Financial Economics, 2–3 (60), 187–243.
10.Kaźmierczak, D. (2016). Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
11.Lee, I., Loughran, T. (1998). Performance Following Convertible Bond Issuance. Journal of Corporate Finance, 2 (4), 185–207.
12.Lewis, C.M., Rogalski, R.J., Seward, J.K. (2001). The Long-Run Performance of Firms that Issue Convertible Debt: An Empirical Analysis of Operating Characteristics and Analyst Forecasts. Journal of Corporate Finance, 4 (7), 447–474.
13.Mayers, D. (2000). Convertible Bonds Matching Financial and Real Options. Journal of Applied Corporate Finance, 1 (13), 8–21.
14.Mayers, D. (1998). Why Firms Issue Convertible Bonds: The Matching of Financial and Real Investment Options. Journal of Financial Economics, 1 (47), 83–102.
15.Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have. The Journal of Financial Economics, 2 (13), 187–221.
16.Spiess, D.K., Affleck-Graves, J. (1999). The Long-Run Performance of Stock Returns Following Debt Offerings. Journal of Financial Economics, 1 (54), 45–73.
17.Stein, J.C. (1992). Convertible Bonds as Backdoor Equity Financing. Journal of Financial Economics, 1 (32), 3–21.
18.Woodson H. (2002). Global Convertible Investing. New York: John Wiley & Sons.