Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-49
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Bezpieczeństwo pacjenta a dostępność do usług zdrowotnych

Autorzy: GRETA KANOWNIK
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY W WARSZAWIE
Słowa kluczowe: usługa medyczna racjonowanie usług medycznych dostępność do świadczeń medycznych
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (609-620)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Publiczny system opieki zdrowotnej traktuje jako wartość pierwszorzędną powszechny, równy i oferowany bez zbędnej zwłoki dostęp do świadczeń. Ze względu na liczne ograniczenia techniczne, finansowe czy kadrowe, nie wszystkie świadczenia mogą być oferowane zarówno bez ograniczeń, jak i w jednakowym wymiarze w zróżnicowanych pod względem wielkości miejscach zamieszkania. Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w zakresie dostępności świadczeń medycznych było przedmiotem licznych projektów badawczych oraz publikacji, jednakże te ostatnie dotyczyły w większości badań lokalnych, koncentrując się na weryfikacji w praktyce wprowadzonych rozwiązań systemowych. Nieprowadzone były dotychczas prace nad zróżnicowaniem regionalnym dostępności usług medycznych w populacji polskiej, uwzględniające podział kraju na jednostki terytorialne o zróżnicowanym zaludnieniu, tj. w gminach wiejskich, małomiasteczkowych, miejskich i wielkomiejskich. Również nie obejmują one danych z prywatnych poradni i gabinetów zabiegowych. Zaproponowane w niniejszym artykule narzędzie pomiaru pod nazwą „Mapy dostępności do świadczeń medycznych” stanowią subsydium pomiaru dla „Map potrzeb zdrowotnych”. W pracy przedstawiono jedynie wstępny, teoretyczny zamysł tego narzędzia, który wymaga dalszego dopracowania i dokładnych badań empirycznych. W pracy skupiono swoją uwagę na udowodnieniu tezy, iż „Mapa dostępności do świadczeń medycznych” jest koniecznym narzędziem służącym do optymalnego racjonowania usług medycznych w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arrow, K.J. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. American Economic Review, 53. Wyd. polskie: Lecznictwo z punktu widzenia niepewności i ekonomii dobrobytu (1979). W: K.J. Arrow, Eseje z teorii ryzyka. Warszawa: PWN.
2.Beauchamp, T.L., Childress, J.F. (2013). Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press.
3.Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia (2002–2016). Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
4.Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Pobrane z: http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=107&wid=12&wai=&year=&back=%2F (7.10.2016).
5.Culyer, A.J. (1995). Editorial: Need: The idea won’t do – but we still need it. Social Science and Medicine, 40 (6).
6.EUR-Lex. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl (6.10.2016).
7.Levesque, J.F., Harris, M.F, Russell, G. (2013). Patient-centred access to health care: Conceptualising access at the interface of health systems and populations. International Journal for Equity in Health, 12 (18). Pobrane z: http://www.equityhealthj.com/content/12/1/18 (5.10.2016).
8.McGuire, T. (2000). Physician agency. W: A.J. Culyer, J.P. Newhouse (red.), Handbook of Health Economics. Vol. 1A. Amsterdam: Elsevier.
9.Meyer, S.B, Luon, T.C.N., Mamerow, L., Ward, P.R. (2013). Inequities in access to healthcare: Analysis of national survey data across six Asia-Pacific countries. BMC Health Services Research, 13 (238). Pobrane z: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/238 (5.10.2016).
10.NFZ. Pobrane z: http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/skargi-i-wnioski (4.10.2016).
11.OECD (2015). Health at a Glance 2015. Pobrane z: http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm.
12.Pyka, R. (2008). Globalizacja – sprawiedliwość społeczna, efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
13.Research for Universal Health Coverage (2013). The World Health Report 2013.
14.Rój, J., Sobiech, J. (2006). Zarządzanie finansami szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC.
15.Williams, A. (1994). Economics, Society and Health Care Ethics. W: R. Gillon (red.), Principles of Health Care Ethics. Chichester: John Wiley & Sons.