Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints
(Kredyt kupiecki w polskich przedsiębiorstwach: wzrost i ograniczenia kapitałowe)

Autorzy: Paweł Mielcarz
Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Finansów

Dmytro Osiichuk
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: kredyt kupiecki należności overtrading ograniczenia kapitałowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (107-116)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie determinant kształtujących poziom kredytów kupieckich udzielanych przez polskie przedsiębiorstwa. Oprócz oczywistych motywów transakcyjnych, badanie objęło analizę wpływu na poziom kredytów kupieckich takich czynników jak poziom płynności, zadłużenia oraz dostęp do rynku kapitałowego. Uzyskane wyniki wskazują, że spółki aktywnie dostosowują poziom udzielanych kredytów kupieckich w celu uniknięcia problemów wynikających z nadmiernego kredytowania odbiorców. Ponadto badania wykazały, że firmy mocniej zadłużone i w większym stopniu ograniczone kapitałowo charakteryzują się mniejszą dynamika kredytów kupieckich od pozostałych podmiotów. W artykule przedstawiono także wyniki badań w zakresie wpływu kryzysu na dynamikę należności, z których wynika, że początek kryzysu datowany na rok 2008 wpłynął na poluzowanie polityk kredytowych polskich przedsiębiorstw, co przemawia za teorią ukierunkowania w zakresie udzielania kredytów kupieckich. Przedstawione wyniki stanowią wkład do toczącej się dyskusji na temat zarządzania kapitałem obrotowym na rynkach wschodzących.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bastos, R., Pindado, J. (2013). Trade credit during a financial crisis: A panel data analysis. Journal of Business Research, 66 (5), 614–620.
2.Brennan, M., Maksimowic, V., Zechner, J. (1988). Vendor financing. Journal of Finance, 43 (5), 1127–1141.
3.Carvalho, C., Schiozer, R. (2015). Determinants of Supply and Demand for Trade Credit by Micro, Small and Medium-Sized Enterprises. Revista Contabilidade & Finanças, 26 (68). DOI: 10.1590/1808-057x201500940.
4.Cegłowski, B., Wnuczak, P. (2010). Advanced techniques of planning of accounts receivable and accounts payable. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 587, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 323–336.
5.Chant, E., Walker, D. (1988). Small business demand for trade credit. Applied Economics, 20, 861–876.
6.Danielson, M., Scott, G. (2004). Bank loan availability and trade credit demand. The Financial Review, 39, 579–600.
7.Devereux, M., Schiantarelli, F. (1990). Investment, financial factors, and cash flow: Evidence from UK panel data. In: R. Hubbard (ed.), Asymmetric Information, Corporate Finance and Investment (pp. 279–306). Chicago: University of Chicago Press.
8.Emery, G. (1984). A pure financial explanation for trade credit. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19 (3), 271–285.
9.Fabbri, D., Klapper, L. (2008). Market Power and the Matching of Trade Credit Terms. The World Bank.
10.Ferrando, A., Mulier, K. (2013). Do firms use the trade credit channel to manage growth? Journal of Banking & Finance, 37 (8), 3035–3046.
11.Kling, G., Paul, S., Gonis, E. (2014). Cash holding, trade credit and access to short-term bank finance. International Review of Financial Analysis, 32, 123–131.
12.Ng, C., Smith, J., Smith, R. (1999). Evidence on the determinants of credit terms used in interfirm trade. The Journal of Finance, 54 (3), 1109–1129.
13.Petersen, M., Rajan, R. (1997). Trade credit: theories and evidence. The Review of Financial Studies, 10 (3), 661–691.
14.Schwartz, R. (1974). An Economic Model of Trade Credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9 (4), 643–657.
15.Seifert, D., Seifert, R., Protopappa-Sieke, M. (2013). A review of trade credit literature: Opportunities for research in operations. European Journal of Operational Research, 231, 245–256.
16.Smith, J. (1987). Trade credit and informational asymmetry. The Journal of Finance, 42 (4), 863–872.
17.Summers, B., Wilson, M. (2002). An empirical investigation of trade credit demand. International Journal of the Economics of Business, 9 (2), 257–270.
18.Wnuczak, P. (2014). Modified liquidity ratio as an alternative to traditional financial liquidity indicators. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (70), 192–211.
19.Yazdanfar, D., Ohman, P. (2015). The impact of credit supply on sales growth: Swedish evidence. International Journal of Managerial Finance, 11 (3), 329–340.