Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie

Autorzy: Jacek Jaworski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Tomasz Kondraszuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: opodatkowanie rolników VAT w rolnictwie wybór formy podatku VAT
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (35-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wskazanie kierunku poszukiwania właściwego kryterium wyboru rozliczania podatkuVAT przez rolnika indywidualnego w Polsce.Metodologia badania – Analiza piśmiennictwa oraz ocena ogólnodostępnych kalkulatorów internetowych.Wynik – Dotychczasowe propozycje szacowania opłacalności wyboru formy opodatkowania VAT przez rolnikaindywidualnego są niewystarczające i zawierają liczne błędy merytoryczne i rachunkowe. Właściwegokryterium oceny tegoż wyboru należy poszukiwać na drodze ustalenia korzyści ekonomicznych będącychróżnicą VAT naliczanego przy zakupie i zwracanego w ramach ryczałtu pomniejszonych o koszty prowadzeniaewidencji VAT.Oryginalność/wartość – Artykuł daje podstawy do opracowania uniwersalnego kalkulatora korzyści bądźstrat rolnika wynikających z wybieranej formy opodatkowania. Wyniki przeprowadzonej analizy mogą byćtakże przydatne w konstruowaniu teoretycznego modelu opodatkowania rolnictwa w Polsce, a w konsekwencjizrównoważonego kształtowania obciążeń rolnika.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brodzińska, K. (2015). Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych – studium przypadku. Roczniki Naukowe SERiA, XVII (3), 56–61.
2.Dziemianowicz, R.I. (2006). Podatek od wartości dodanej a rynek rolny. Roczniki Naukowe SERiA, VIII (2), 30–34.
3.eGospodarka.pl (2016). Pobrane z: www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator/vat-w-rolnictwie-ryczalt-czy-vat.
4.Filipiak, T. (2007). Podatek VAT w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, IX (1), 109–114.
5.Gruziel, K. (2009). Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, XI (1), 130–135.
6.Infor.pl (2016). Pobrane z: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-na-wsi/142109,Czy-rolnikowi-oplaca-siebyc-czynnym-podatnikiem-VAT.html.
7.Szelągowska, A., Goraj, L. (2000). Podatek od towarów i usług (VAT) w rolnictwie. Warszawa.
8.Turowska, W. (2010). Ewidencja, rozliczenie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 229–237.
9.Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej. Dz.U. 68, poz. 805.
10.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2016, poz. 710.
11.Węgrzyn, A. (2007). Metodyka ewidencji i rozliczania VAT w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, IX (1), 532–536.
12.Zabielska, D. (2011). Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 61–73.