Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Formy ochrony własności intelektualnej a struktura kapitału

Autorzy: Katarzyna Prędkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: struktura kapitału ochrona własności intelektualnej finansowanie oparte o IP asymetria informacji
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (151-162)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zbadanie wpływu obranych przez przedsiębiorstwa strategii w zakresie ochrony własności intelektualnej na strukturę kapitału, a pośrednio na możliwości pozyskania finansowania dłużnego. Metodologia badania – Badania oparto o dane ankietowe połączone z danymi finansowymi (409 podmiotów) dla lat 2010–2014. Wykorzystano m.in. model panelowy OLS oraz model z korektą heteroskedastyczności dla 1417 obserwacji. Analizowano wpływ na strukturę kapitału następujących form ochrony własności intelektualnej: patentu, licencji, wzoru użytkowego, znaku towarowego, prawa autorskiego i tajemnicy. Wynik – Z przeprowadzonych badań wynika, że strategia przyjęta w zakresie ochrony własności intelektualnej może mieć wpływ na możliwości pozyskania kapitału dłużnego. Nie potwierdziła się sygnalna rola patentów (jak i licencji), jednak na podstawie przeprowadzonych badań rolę taką można przypisać wzorowi użytkowemu. Wskazano również na niewykorzystany potencjał polskich przedsiębiorstw w zakresie pozyskania finansowania dłużnego opartego o IP. Oryginalność/wartość – Jak wynika z przeglądu literatury, umiarkowana liczba artykułów dotyczy znaczenia IP dla pozyskania finansowania zewnętrznego przez firmy innowacyjne na świecie, natomiast nie stwierdzono badań dotyczących polskich przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoniou, A., Guney, Y., Paudyal, K. (2008). The determinants of capital structure: capital market-oriented versus bank-oriented institutions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43 (1), 59.
2.Audretsch, D.B., Bönte, W., Mahagaonkar, P. (2012). Financial signaling by innovative nascent ventures: The relevance of patents and prototypes. Research Policy, 41 (8), 1407–1421. DOI: 10.1016/j.respol.2012.02.003.
3.Bera, A., Prędkiewicz, K. (2015). Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 363–374.
4.Bottazzi, L. (2009). The role of venture capital in alleviating financial constraints of innovative firms. EIB Paper 9. Pobrane z https://ideas.repec.org/p/ris/eibpap/2009_009.html.
5.Bougheas, S., Görg, H., Strobl, E. (2003). Is R and D financially constrained? Theory and evidence from Irish manufacturing. Review of Industrial Organization, 22 (2), 159–174. DOI:10.1023/A:1022905102446.
6.Bradley, M., Jarrell, G.A., Kim, E. (1984). On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence. The Journal of Finance, 39 (3), 857–878.
7.Brennan, M.J., Schwartz, E.S. (1978). Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure. Journal of Business, 51 (1), 103–114.
8.Brounen, D., De Jong, A., Koedijk, K. (2006). Capital structure policies in Europe: Survey evidence. Journal of Banking & Finance, 30 (5), 1409–1442.
9.Canepa, A., Stoneman, P. (2008). Financial constraints to innovation in the UK: evidence from CIS2 and CIS3. Oxford Economic Papers, 60 (4), 711–730. DOI: 10.1093/oep/gpm044.
10.Cassar, G., Holmes, S. (2003). Capital structure and financing of SMEs: Australian evidence. Accounting & Finance, 43 (2), 123–147.
11.Chittenden, F., Hall, G., Hutchinson, P. (1996). Small firm growth, access to capital markets and financial structure: Review of issues and an empirical investigation. Small Business Economics, 8 (1), 59–67. DOI: 10.1007/BF00391976.
12.Chojnacka, E. (2012). Struktura kapitału spółek akcyjnych w świetle teorii kompromisu. Warszawa: CeDeWu.
13.Cole, R.A. (2013). What do we know about the capital structure of privately held US firms? Evidence from the surveys of small business finance. Financial Management. 10.1111/fima.12015.
14.Colombo, M.G., Grilli, L. (2006). Funding Gaps? Access To Bank Loans By High-Tech Start-Ups. Small Business Economics, 29 (1–2), 25–46. DOI: 10.1007/s11187-005-4067-0.
15.Cosci, S., Meliciani, V., Sabato, V. (2016). Relationship lending and innovation: empirical evidence on a sample of European firms. Economics of Innovation and New Technology, 25 (4), 335–357. DOI:
16.10.1080/10438599.2015.1062098.
17.Czarnitzki, D. (2006). Research and development in small and medium-sized enterprises: The role of financial constraints and public funding. Scottish Journal of Political Economy, 53 (3), 335–357. DOI: 10.1111/j.1467-9485.2006.00383.x.
18.Czarnitzki, D., Hall, B.H., Hottenrott, H. (2014). Patents as Quality Signals? The Implications for Financing Constraints on R&D. NBER Working Paper, 19947. Pobrane z http://www.nber.org/papers/w19947.
19.Daskalakis, N., Thanou, E. (2010). An analysis of the capital structure decisions of micro, small and medium firms: The case of Greece. Pobrane z: http://www.eefs.eu/conf/Warsaw/Papers/616.doc.
20.DeAngelo, H., Masulis, R.W. (1980). Optimal capital structure under corporate and personal taxation. Journal of Financial Economics, 8 (1), 3–29. DOI: 10.1016/0304-405X(80)90019-7.
21.Delcoure, N. (2007). The determinants of capital structure in transitional economies. International Review of Economics & Finance, 16 (3), 400–415.
22.Frank, M.Z., Goyal, V.K. (2007). Trade-Off and Pecking Order Theories of Debt. W: B.E. Eckbo (red.), Handbook of Empirical Corporate Finance. Vol. 2 (s. 135–202). Elsevier.
23.Freel, M.S. (2006). Are Small Innovators Credit Rationed? Small Business Economics, 28 (1), 23–35. DOI: 10.1007/s11187-005-6058-6.
24.Gaud, P., Jani, E., Hoesli, M., Bender, A. (2005). The capital structure of Swiss companies: an empirical analysis using dynamic panel data. European Financial Management, 11 (1), 51–69.
25.Ghafele, R. (2005). Financing Technology on the Basis of Intellectual Property: The preliminary role of Intellectual Property in developing technology markets in countries in transition. OECD Discussion Paper. Pobrane z: http://www.oecd.org/innovation/research/34616910.pdf.
26.Giudici, G., Paleari, S. (2000). The Provision of Finance to Innovation: A Survey Conducted among Italian Technology-based Small Firms. Small Business Economics, 14 (1), 37–53. DOI: 10.1023/A:1008187416389.
27.Guariglia, A., Liu, P. (2014). To what extent do financing constraints affect Chinese firms’ innovation activities? International Review of Financial Analysis, 36 (C), 223–240. DOI: 10.1016/j.irfa.2014.01.005.
28.Hall, B.H., Harhoff, D. (2012). Recent Research on the Economics of Patents. Annual Review of Economics, 4 (1), 541–565. DOI: 10.1146/annurev-economics-080511-111008.
29.Hall, G.C., Hutchinson, P.J., Michaelas, N. (2004). Determinants of the Capital Structures of European SMEs. Journal of Business Finance & Accounting, 31 (5–6), 711–728. DOI: 10.1111/j.0306-686X.2004.00554.x.
30.Harhoff, D. (1998). Are There Financing Constraints for R&D and Investment in German Manufacturing Firms? Annales d’Économie et de Statistique, 49/50, 421–456. DOI: 10.2307/20076124.
31.Harhoff, D. (2011). The role of patents and licenses in securing external finance for innovation. W: (red.), Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship. Pobrane z: https://www.google.com/
32.books?hl=en&lr=&id=AEY2N-_BzZAC&oi=fnd&pg=PA55&dq=the+role+of+patents+and+licenses+in+securing+external+finance+harhoff&ots=PaGZNVljmL&sig=jJY9Q3Ki8-tcEO0sf4HY4_Dyx8M.
33.Häussler, C., Harhoff, D., Müller, E. (2012). To Be Financed or Not… – The Role of Patents for Venture Capital-Financing (SSRN Scholarly Paper No. ID 1393725). Rochester, NY: Social Science Research Network. Pobrane z http://papers.ssrn.com/abstract=1393725.
34.Hoegl, M., Gibbert, M., Mazursky, D. (2008). Financial constraints in innovation projects: When is less more? Research Policy, 37 (8), 1382–1391. DOI: 10.1016/j.respol.2008.04.018.
35.Hoenen, S., Kolympiris, C., Schoenmakers, W., Kalaitzandonakes, N. (2012). Do Patents Increase Venture Capital Investments between Rounds of Financing? Pobrane z: http://edepot.wur.nl/216191.
36.Hoenen, S., Kolympiris, C., Schoenmakers, W., Kalaitzandonakes, N. (2014). The diminishing signaling value of patents between early rounds of venture capital financing. Research Policy, 43 (6), 956–989. DOI: 10.1016/j.respol.2014.01.006.
37.Hyytinen, A., Toivanen, O. (2005). Do financial constraints hold back innovation and growth? Evidence on the role of public policy. Research Policy, 34 (9), 1385–1403. DOI: 10.1016/j.respol.2005.06.004.
38.Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–360. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
39.Lev, B. (2001). Intangibles: Management, Measurement, and Reporting. Washington, DC: The Brookings Institution.
40.López-Gracia, J., Sogorb-Mira, F. (2008). Testing trade-off and pecking order theories financing SMEs. Small Business Economics, 31 (2), 117–136.
41.Margaritis, D., Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. Journal of Banking& Finance, 34 (3), 621–632.
42.Mateos-Garcia, J. (2014). Using intellectual property to raise finance for innovation. World Bank. Pobrane z: http://vubtechtransfer.be/medialibrary/Case_Study-IP_for_Financing.pdf#page=6&zoom=auto,-73,707.
43.Munari, F., Oriani, R. (2011). The Economic Valuation of Patents: Methods and Applications. Cheltenham–Northampton: Edward Elgar Publishing.
44.Myers, S.C. (1984). The capital structure puzzle. The Journal of Finance, 39 (3), 574–592.
45.OECD (2015). Enquiries Into Intellectual Property’s Economic Impact. Pobrane z: http://www.oecd.org/sti/ieconomy/KBC2-IP.Final.pdf.
46.Piekut, M. (2012). Ochrona własności przemysłowej w Polsce na tle Europy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7, 76–87.
47.Prędkiewicz, K., Prędkiewicz, P. (2014a). The Patents and Financial Performance of Firms – Evidence From Polish Manufacturing Companies. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10 (4), 115–141.
48.Prędkiewicz, K., Prędkiewicz, P. (2014b). Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
49.Prędkiewicz, K., Prędkiewicz, P. (2015a). Determinants of capital structure of enterprises – evidence from Poland. W: Čulik Miroslav (red.), Financial Management of Firms and Financial Institutions: 10th International Scientific Conference Proceedings. Part 3. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava.
50.Prędkiewicz, K., Prędkiewicz, P. (2015b). Patents and capital structure – in manufacturing companies in the years 2004–2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 377–386. DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-32.
51.Silva, F., Carreira, C. (2012). Do financial constraints threat the innovation process? Evidence from Portuguese firms. Economics of Innovation and New Technology, 21 (8), 701–736. DOI: 10.1080/10438599.2011.639979.
52.Stiglitz, J.E., Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American Economic Review, 71 (3), 393–410.
53.Westhead, P., Storey, D.J. (1997). Financial constraints on the growth of high technology small firms in the United Kingdom. Applied Financial Economics, 7 (2), 197–201. DOI: 10.1080/096031097333763.