Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Wyznaczanie maksymalnej pojemności zadłużeniowej – aspekty teoretyczne

Autorzy: Krzysztof Rudnicki
Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: pojemność zadłużeniowa struktura kapitałowa zarządzanie finansami
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (163-174)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Optymalna struktura kapitałowa jest przedmiotem szeregu analiz. Wielu autorów debatuje nad tym, w jaki sposób przedsiębiorstwo powinno finansować swą działalność. Niemniej jednak wciąż nie ma tak wielu opracować dotyczących tego, jaką wartość zadłużenia dane przedsiębiorstwo jest w stanie posiadać oraz sposobów na określenie tej wielkości. Niniejsza praca skupia się na zagadnieniu wyznaczania pojemności zadłużeniowej. Artykuł ukazuje znaczenie określania maksymalnej wartości długu, jaką dane przedsiębiorstwo może zaciągnąć oraz wstęp do teorii pojemności zadłużeniowej. Celem pracy jest ukazanie czytelnikowi znaczenia opisanej teorii oraz metod szacowania maksymalnej pojemności zadłużeniowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dias Jr., A., Photios, G.I. (1995). Debt Capacity and Optimal Capital Structure for Privately-Financed Infrastructure Projects. ASCE Journal of Construction Engineering and Management, 121 (4), 404–414.
2.Donaldson, G. (1978). New Framework of Corporate Debt Policy. Harvard Business Review, 56, 149–164.
3.Gajdka, J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
4.Gordon, J.M. (1962). The Investment, Financing and Valuation of the Corporation. Homewood, IL.: Richard D. Irwin, Inc.
5.Hamada, R.S. (1969). Portfolio Analysis, Market Equilibrium and Corporation Finance. Journal of Finance, March, 13–31.
6.Hong, H., Rappaport, A. (1978). Debt Capacity, Optimal Capital Structure, and Capital Budgeting Analysis. Financial Management, 7 (3), 7–11.
7.Kim, H.E. (1978). A Mean-Variance Theory of Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity. The Journal of Finance, March, 45–46.
8.Kubiak, J. (2013). Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
9.Leibowitz, M.L., Kogelman, S., Lindenberg, E.B. (1990). A Shortfall Approach To the Creditors Decision: How Much Levarage Can a Firm Support? Financial Analysts Journal, May–June, 43–52.
10.Lewellen, G.W. (1971). A Pure Financial Rationale for the Conglomerate Merger. Journal of Finance, May, 521–537.
11.Miller, M.H., Midigliani, F.F. (1961). Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. Journal of Business, 34, 411–433.
12.Modigliani, F.F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. American Economic Review, June, 655–669.
13.Myers, S., Poque, G.A. (1974). A Programming Approach to Corporate Financial Management. Journal of Finance, 29, 579–599.
14.Robichek, A.A., Myers, S.C. (1966). Problems in the Theory of Optimal Capital Structure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, June, 1–35.
15.Solomon, E. (1963). The Theory of Financial Management. New York: Columbia University Press.
16.Stiglitz, J.E. (1969). A Re-Examination of the Modigliani-Miller Theorem. American Economic Review, December, 784–793.
17.Stiglitz, J.E. (1974). On the Irrelevance of Corporate Financial Policy. American Economic Review, December, 851–866.
18.Turnbull, M.S. (1979). Debt Capacity. The Journal of Finance, 34 (4), 931–940.