Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-42
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Finansowanie wykupu akcji poprzez obligacje strukturyzowane – case study IPO 3D SA

Autorzy: Kamil Gemra
Szkoła Główna Handlowa
Słowa kluczowe: produkty strukturyzowane GPW publiczna emisja obligacje
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (521-528)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Próba odpowiedzi na pytanie, czy produkty strukturyzowane mogą służyć do wykonywania transakcji mających na celu pośrednie finansowanie przedsiębiorstw. Metodologia badania – Badanie oparte jest na metodzie case study oraz zawiera elementy analizy danych wtórnych. Wynik – Oferta obligacji znalazła zainteresowanie wśród inwestorów. Można zatem zakładać, że tym śladem podążą inni emitenci, którzy dzięki produktom strukturyzowanym będą z jednej strony oferować ciekawe możliwości inwestycyjne, a z drugiej strony takie produkty mogą posłużyć do finansowania potrzeb przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość – W artykule omówiono stosunkowo nową emisję, która miała miejsce jesienią 2016 roku. Pokazano nowe rozwiązanie na rynku finansowym w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyduch, M. (2013). Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.Gemra, K. (2016a). Bezprospektowa emisja obligacji jako źródło finansowania firm z sektora MŚP. W: J. Grzywacz (red.), Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Gemra, K. (2016b). Publiczna emisja obligacji źródłem finansowania przedsiębiorstwa typu start-up – case study Zortrax SA. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 76–89.
4.Hadaś-Dyduch, M. (2014). Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67.
5.Mokrogulski, M., Sepielak, P. (2010). Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000–2010. Warszawa: Wydawnictwo Komisji Nadzoru Finansowego.