Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 18.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zadłużenie publiczne w krajach Afryki Subsaharyjskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
2. EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
3. Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
4. Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
5. Obligacje zamienne z niską premią konwersji. Alternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
6. Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
7. Rynek obligacji przychodowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
8. INNOWACJE W OCHRONIE LASÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI ZIELONEJ GOSPODARKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
9. Finansowanie wykupu akcji poprzez obligacje strukturyzowane – case study IPO 3D SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
10. Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
11. Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
12. Rola opcji call w obligacjach zamiennych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
13. Wykorzystanie instrumentów wsparcia jakości kredytowej w finansowaniu projektów infrastrukturalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
14. Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
15. Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
16. Zielone obligacje rządowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
17. Powiązania długookresowych stóp procentowych w krajach Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
18. Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
Strona