Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Powiązania długookresowych stóp procentowych w krajach Unii Europejskiej

Autorzy: Grzegorz Przekota ORCID
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych

Jerzy Rembeza
Słowa kluczowe: obligacje strefa euro rating kointegracja
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (75-89)
Klasyfikacja JEL: E43 E44
Cited-by (Crossref) ?:

Informacje dodatkowe

Artykuł po konferecji "Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie".

Abstrakt

Cel – Określenie poziomu i zróżnicowania stóp procentowych w krajach Unii Europejskiej ze względu na przynależność kraju do strefy euro oraz rating. Określenie powiązań między stopami procentowymi w krajach Unii Europejskiej wraz z oceną wpływu niemieckich stóp procentowych na krajowe stopy procentowe. Metodologia badania – Badaniu poddano stopy procentowe wyliczone na bazie 10-letnich obligacji skarbowych na podstawie danych udostępnionych przez Europejski Bank Centralny. W ocenie poziomu i zróżnicowania stóp procentowych korzystano z metod statystyki opisowej oraz analizy wariancji. Powiązania między stopami procentowymi badano przy użyciu współczynnika korelacji oraz testów punktów przełamań szeregów czasowych. Wpływ niemieckich stóp procentowych na stopy krajowe badano przy użyciu modeli ARDL, testów powiązań długookresowych oraz modeli ECM. Wynik – Ustalono silne powiązania korelacyjne między stopami procentowymi w krajach Unii Europejskiej, jednak nie można mówić o długookresowej równowadze. Wpływ niemieckich stóp procentowych na stopy procentowe w pozostałych krajach jest ograniczony. Długookresowa równowaga ze stopami niemieckimi charakteryzowała tylko kilka krajów. Oryginalność/wartość – Skonfrontowano wyniki powiązań korelacyjnych z testami przełamań, co pozwala lepiej interpretować wyniki korelacji. Ustalono ograniczony wpływ stóp procentowych w Niemczech na stopy procentowe większości państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że mimo daleko posuniętej integracji państw polityka fiskalna wciąż prowadzona jest bardziej niezależne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afonso, A., Gomes, P., Taamouti, A. (2014). Sovereign Credit Ratings, Market Volatility and Financial Gains. Computational Statistics and Data Analysis, 76, 20–33.
2.Afonso, A., Rault, Ch. (2012). Short- and Long-run Behaviour of Long-term Sovereign Bond Yields. Journal Applied Economics, 47, 3971–3993.
3.Alexopulou, I., Bunda, I., Ferrado, A. (2009). Determinants of Government Bond Spreads in New EU Countries. Eastern European Economics, 5 (48), 5–37.
4.Assman, Ch., Boysen-Hogrefe, J. (2011). Determinants of Government Bond Spreads in the Euro Area: In Good Times as in Bad. Empirica, 39, 341–356.
5.Azreki, R., Candelon, B., Sy, A. (2011). Sovereign Rating News and Financial Markets Spillovers: Evidence from the European Debt Crisis. CESifo Working Paper, 3411, 1–28.
6.Baldacci, E., Gupta, S., Mati, A. (2008). Is It (Still) Mostly Fiscal? Determinants of Sovereign Spreads in Emerging Markets. IMF Working Paper, 08/259.
7.Baldacci, E., Kumar, M.S. (2010). Fiscal Deficits, Public Debt, and Sovereign Bond Yields. IMF Working Paper, 10/184.
8.Barrios, S., Iversen, P., Lewandowska, M., Setzer, R. (2009). Determinants of Intra-euro Area Government Bond Spreads during the Financial Crisis. European Economy, Economic Papers, 388.
9.Beber, A., Brandt, M.W., Kavajecz, K.A. (2009). Flight to Quality or Flight to Liquidity? Evidence from the Euro are Bond Market. Review of Financial Studies, 22, 925–957.
10.Beirne, J., Fratzcher, M.(2013). The Pricing of Sovereign Risk and Contagion During the European Sovereign Debt Crisis. Journal of Money and Finance, 38, 60–82.
11.Chionis, D., Pragidis, I., Schizas, P. (2014). Long-term Government Bond Yields and Macroeconomic Fundamentals: Evidence for Greece during the Crisis-era. Finance Research Letters, 11, 254–258.
12.Clayes, P., Moreno, R., Surinach, J. (2012). Debt, Interest Rates and Integration of Financial Markets. Economic Modelling, 29, 48–59.
13.Csonto, B., Ivaschenko, I. (2013). Determinants of Sovereign Bond Spreads in Emerging Markets: Local Fundamentals and Global Factors vs. Ever-changing Misalignments. IMF Working Paper, 13/164.
14.Ebner, A. (2009). An Empirical Analysis on the Determinants of CEE Government Bond Spreads. Emerging Markets Review, 10, 97–121.
15.Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation. American Economic Review, 74, 726–734.
16.Engle, R.F., Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and testing. Econometrica, 55, 251−276.
17.Ferrucci, P. (2003). Empirical Determinants of Emerging Market Economies’ Sovereign Bond Spreads. Bank of England Working Paper, 205. Pobrano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.839.6499-&rep=rep1&type=pdf.
18.Georgoutsos, D.A., Migiakis, P.M. (2013). Heterogeneity of the Determinants of Euro-area Sovereign Bond Spreads: What Does It Tell Us About Financial Stability? Journal of Banking & Finance, 37, 4650–4664.
19.Goldberg, L., Leonard, D. (2003). What Moves Sovereign Bond Markets? The Effects of Economic News on US and German Yields. Ferderal Reserve Bank of New York. Current Issues in Economics and Finance, 9 (9), 1–7.
20.Gómez-Puig, M., Sosvilla-Rivero, S., Ramos-Herrera, M. del C. (2014). An Update on EMU Sovereign Yield Spread Drivers in Times of Crisis: A Panel Data Analysis. The North American Journal of Economics and Finance, 30, 133–153.
21.Greene, W.H. (2008). Econometric Analysis. New York: Pearson.
22.Hansen, B.E. (2001). The New Econometrics of Structural Change: Dating Breaks in U.S. Labor Productivity. Journal of Economic Perspectives, 15, 117–128.
23.Ludvigson, S.C., Ng, S. (2009). Macro Factors in Bond Risk Premia. Review of Financial Studies, 22, 5027–5067.
24.Nickel, Ch, Rother, P.C., Rülke, J.C. (2011). Fiscal Variables and Bond Spreads. Evidence from Eastern European Countries and Turkey. Applied Financial Economics, 21, 1291–1307.
25.Perron, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica, 57, 1361–1401.
26.Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 3 (16), 289–326.
27.Weber, A., Jaramillo, L. (2013). Bond Yields in Emerging Economies: It Matters What State You Are in. Emerging Markets Review, 17, 169–185.