Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-43
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych

Autorzy: Jarosław Klepacki
Społeczna Akademia Nauk Warszawa
Słowa kluczowe: obligacje państwowe rynek długu zarządzanie ryzykiem ryzyko stopy procentowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (529-541)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ultraniskie stopy procentowe, masowa ucieczka kapitałów od ryzyka oraz ujemne rentowności na rynku długu rzucają nowe światło na do niedawna czysto teoretyczne koncepcje. Identyfikowanie określonych instrumentów finansowych w sposób jednoznaczny pod względem ryzyka oraz niekonwencjonalne zarządzanie stopami procentowymi determinuje konieczność nowych badań. Era pokryzysowa na globalnych rynkach finansowych uwidacznia nowe zjawiska i zależności, wskazując jednocześnie zupełnie nowe zagrożenia. Jest wielce prawdopodobne, że tak jak po 2009 roku zaczynało się nowe podejście na rynkach kapitałowych, tak obecnie, czyli po 2016 roku, kreuje się nowa wizja zarządzania kosztem pieniądza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andolfatto, D., Li, L. Quantitative Easing in Japan: Past and Present. Pobrane z: http:// research. stlouisfed.org /publications/ es/article/10024 (24.11.2016).
2.Barbosa, L., Costa, S. (2010). Determinants of sovereign bond yield spreads in the euro area in the context of the economic and financial crisis. Banco de Portugal Working Papers, 22.
3.Fryc, J., Oyedele, A. (2016). Ekonomiści niegdyś nawet nie śnili o ujemnych stopach procentowych. Teraz od nowa piszą podręczniki do ekonomii. Pobrane z: http://businessinsider.com.pl/finanse/ujemne-stopy-depozytowewyzwaniem-dla-ekonomistow/e7pe1bh (22.12.2016).
4.Georgoutsos, D.A., Migiakis, P.M. (2013). Heterogeneity of the determinants of euro-area sovereign bond spreads what does it tell us about financial stability? Journal of Banking & Finance, 37.
5.Goldberg, L., Leonard, D. (2003). What moves sovereign bond markets? The effercs of economic news on US and German yields. Current Issues in Economics and Finance, 9 (9).
6.Gostomski, E. (2015). Konsekwencje stosowania w strefie euro ujemnych stóp procentowych. Bank Spółdzielczy, 1 (578), luty–marzec.
7.Grabowski, W., Stawasz, E. (2013). Programy skupu Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Ekonomia Międzynarodowa, 4.
8.Heinz, F.F., Sun, Y. (2014). Sovereign CDS spreads in Europe – The role of global risk aversion, economic fundamentals, liquidity, and spillovers. IMF Working Paper, 14/17.
9.KNF (2010). Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008–2009. Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa.
10.Kujawski, L., Mrzygłód, U., Zamojska, A. (2015). Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005–2013. Materiały i Studia NBP, 313.
11.Mishkin, F. (2002). Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.NBP (2010–2015). Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010–2015 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity. Warszawa.
13.Rostowski, J. (2003). Pięć mitów o deflacji. Pobrane z: http://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/894088_Piec%20mitow%20o%20deflacji.pdf (29.12.2016).
14.Rutkowski, A. (2000). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
15.Sporek, T. (2013). Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji. Studia Europejskie, 3.
16.Swatler, L. (1985). Finanse. Warszawa: PWE.