Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-78
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych

Autorzy: Jakub Marszałek

Karolina Daszyńska-Żygadło
Słowa kluczowe: obligacje klimatyczne ekoinwestycje rynek globalny zmiany klimatyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (945-955)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Artykuł poświęcono analizie struktury współczesnego rynku obligacji klimatycznych. Podstawowym celem badania było określenie tendencji na globalnym rynku tych instrumentów. Analizie poddano czas zapadalności i rentowność w dniu wykupu instrumentów, walutę, w której denominowane są obligacje, rynki, na których są plasowane oraz kraj pochodzenia emitenta. Badaniem objęto także sposób płatności odsetkowych oraz cel emisji. Metodologia badania – Wykorzystano przede wszystkim analizę danych bazy Thompson Reuters Eikon. Posłużono się podstawowymi narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczną, medianą oraz odchyleniem standardowym. Badanie statystyczne uzupełniono studiami literaturowymi raportów poświęconych obligacjom klimatycznym. Wynik – Rynek obligacji klimatycznych, mimo stosunkowo młodego wieku, rozwija się bardzo dynamicznie. Zaobserwowano coraz większą aktywność emitentów prywatnych. Rośnie także liczba emisji oferowanych przez podmioty skandynawskie. Coraz większe znaczenie mają emisji realizowane przez międzynarodowe banki rozwoju na terenie krajów rozwijających się. Zwiększa się także różnorodność celu emisji. Oryginalność/wartość – Artykuł jest jedną z nielicznych publikacji poświęconych obligacjom klimatycznych. Jest to również jedna z pierwszych prac podejmujących temat tych instrumentów od strony empirycznej i analitycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Caldecott B.L. (2010). Green Infrastructure Bonds: accessing the scale of low cost capital required to tackle climate change. London: Climate Change Capital. Pobrano z: www.climatechangecapital.com.
2.Climate Bonds Initiative. Pobrano z: www.climatebonds.net.
3.Dziawgo L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.
4.Kaminker C., Steward F. (2012). The Role of Institutional Investors in Financing Clean Energy. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions no. 23.
5.Lee C.W., Zhong J. (2015). Financing and risk management of renewable energy projects with a hybrid bond. Renewable Energy, 75, 779–787.
6.Mathews J.A., Kidney S. (2012). Financing climate-friendly energy development through bonds. Development Southern Africa, 29 (2), 337–349.
7.Morel R. (2012). Financing the transition to a green economy: their word is their (green) bond? Climate Brief, 14. Pobrano z: www.cdcclimat.com.
8.Reichelt H. (2010). Green bonds: a model to mobilise private capital to fund climate change mitigation and adaptation projects. W: The Euromoney Environmental Finance Handbook. London.
9.Schalatek L., Nakhooda S., Watson C. (2015). The Green Climate Fund. The Climate Finance Fundamentals, 11. Pobrano z: www.climatefundsupdate.org.
10.Tang A., Chiara N., Taylor J.E. (2012). Financing renewable energy infrastructure: Formulation, pricing and impact. Energy Policy, 45, 691–703.
11.Thompson Reuters Eikon. Pobrano z: www.thomsonreuters.com.
12.Więckowska M. (2013). Stan i perspektywy rozwoju rynku obligacji klimatycznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 455–465.
13.Wood D., Grace K. (2011). A Brief Note on the Global Green Bond Market. IRI Working Paper, February. Harvard Kennedy School.