Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst

Autorzy: Dorota A. Hałaburda
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Słowa kluczowe: inwestycje komunalne obligacje komunalne rynek Catalyst
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (107-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Inwestycje komunalne, zwłaszcza dotyczące infrastruktury, wymagają znacznych nakładów finansowych. Dlatego jednostki samorządu terytorialnego poszukują nowych źródeł finansowania. Emisja obligacji komunalnych może być korzystniejszą formą finansowania inwestycji niż kredyt ze względu na niższy koszt pozyskania kapitału, możliwość dopasowania spłat do sytuacji finansowej jednostki oraz wykup długu w dniu zapadalności. Rynek Catalyst został utworzony w 2009 r. i stał się atrakcyjnym miejscem pozyskiwania kapitału. Rynek obligacji w Polsce stale się rozwija. Jednak jednostki samorządu terytorialnego tylko w niewielkim stopniu korzystają z tej formy finansowania. Sytuacja może się zmienić po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych, w wyniku których obligacje stały się niezwykle elastycznym źródłem finansowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.J. Czempas, Inwestycje gminne – znaczenie i pomiar [w:] I Forum samorządowe „Polska samorządność w integrującej się Europie”, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
2.Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
3.Kozuń-Cieślak G., Obligacje komunalne instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2008
4.Mosionek-Schweda M., Panfil P., Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu tery-torialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze¬nia” nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, www.wneiz.pl
5.A. Myna, Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, „Samorząd Terytorialny” Nr 11/1998
6.Prewysz-Kwinto P., Catalyst – rynek obligacji GPW w 2,5 roku od otwarcia, Annales Universitetas Mariae Curie-Skłodowska, vol. 46/2012, sectio H Oeconomica
7.Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz.U. z 2015 r. poz. 238
8.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1382
9.Uchwała Zarządu Giełdy nr 414/2009 wprowadzająca rekomendowany standard obligacji samorządowych i korporacyjnych na Catalyst, www.gpwcatalyst.pl,
10.Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju 2014, Grant Horton, http://www.gpwcatalyst.pl