Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego

16 (5-20) Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski Więcej
2.

Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania

14 (21-34) Krystyna Brzozowska Więcej
3.

Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i w praktyce gospodarczej

16 (35-50) Agnieszka Cenkier Więcej
4.

Level of trust and confidence of companies in contractors and business partners vs. the level of innovation


(Stopień zaufania przedsiębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych a poziom innowacyjności)
14 (51-64) Marek Chrzanowski Więcej
5.

Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych?

16 (65-80) Dawid Dawidowicz, Julia Klimek Więcej
6.

Prices of municipal waste collection and management services in Poland from July 1, 2013 to July 30, 2014


(Ceny usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 lipca 2014 r.)
12 (81-92) Marek Goleń Więcej
7.

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – realne podejście czy pozorowane działania

14 (93-106) Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Rafał Koczkodaj Więcej
8.

Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst

16 (107-122) Dorota A. Hałaburda Więcej
9.

Ocena zamożności gmin na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego

14 (123-136) Bożena Hok Więcej
10.

Samodzielność finansowa polskich regionów w warunkach zmian demograficznych i ekonomicznych

16 (137-152) Lech Jędrzejewski Więcej
11.

Projekt zmian mechanizmu wyrównania finansowego dla gmin na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego

16 (153-168) Sławomir Kańduła Więcej
12.

Scope of income independence of local self-governments situation of Western Pomeranian local self-government units in the nationwide comparison


(Zakres samodzielności dochodowej samorządów gminnych – sytuacja gmin województwa zachodniopomorskiego na tle ogólnopolskim)
12 (169-180) Magdalena Kogut-Jaworska Więcej
13.

Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda pozyskania rentownej realizacji usługi publicznej

16 (181-196) Dorota Korenik Więcej
14.

Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego

14 (197-210) Ewa Kosycarz Więcej
15.

Dylematy konkurencyjności regionalnej – zarys problemu

14 (211-224) Krzysztof Małachowski Więcej
16.

Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna

12 (225-236) Joanna Marczakowska-Proczka Więcej
17.

Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD

16 (237-252) Małgorzata Mazurek-Chwiejczak Więcej
18.

Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST

16 (253-268) Piotr Podsiadło Więcej
19.

Rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych

12 (269-280) Małgorzata Saar Więcej
20.

Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie

16 (281-296) Marta Szaja Więcej
21.

Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim

14 (297-310) Arkadiusz Świadek, Alicja Majewska Więcej
22.

Zmiana formy prawnej szpitali z sp zoz na spółki prawa handlowego-oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego

12 (311-322) Maria Węgrzyn Więcej