Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych?

Autorzy: Dawid Dawidowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Julia Klimek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Fundusz Inwestycji Samorządowych jednostki samorządu terytorialnego finansowanie jednostek samorządu terytorialnego zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (65-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z głównych wyzwań JST jest ich wysokie zadłużenie oraz duże potrzeby kapitałowe w celu finansowania inwestycji realizowanych w JST w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Powstały w 2015 roku Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN daje szansę na częściowe rozwiązanie tego problemu szczególnie ze względu na organizację tego funduszu. Celem artykułu była ocena możliwości wsparcia finansowego JST przez Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013 r.,
2.Brzozowska K., Partnerstwo Publiczno Prywatne w Europie – cele, uwarunkowania, efekty, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010 r.,
3.Gołębiowski G., Dług jednostek samorządu terytorialnego, [w:] „Polityka Finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań” red. J. Kulawik, E. Mazurkiewicz, tom II, WSE, Warszawa 2005 r.,
4.Hałaburda D. A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych regulacji prawnych, [w:] Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91/2011
5.Korolewska M., Marchewka Bartkowiak K., Zadłużenie miast na prawach powiatu i województw w świetle badania ankietowego, Analizy, Biuro Analiz Sejmowych 2011, Nr 13 (57),
6.M. Dylewski, B. Filipiak, Finansowanie samorządowego długu publicznego – instrumenty i skutki ich zastosowania, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. XLVII, 3, Sectio H, Lublin 2013 r.,
7.M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r.,
8.Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian, Analizy BAS 2012, nr 21 (88),
9.tfibgk.com.pl,
10.Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2014 roku, Dz. U. 2014, Nr 146, poz. 1546,
11.Walczak D., Pietrzak M. B., Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91, Warszawa 2011 r.,
12.Wiśniewski P., Kamiński T., Obroniecki M., Sovereign Wealth Funds in Central and Eastern Europe: Scope and Methods of Financial Penetration, Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2015, vol.11 / nr 1,
13.www.bgk.com.pl,
14.www.finanse.mf.gov.pl,
15.www.knf.gov.pl,
16.www.parkiet.com,
17.www.pir.pl,
18.www.portalsamorzadowy.pl,