Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 41.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
2. Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
3. Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
4. Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
5. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – realne podejście czy pozorowane działania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
6. The role of Local Self-Government in shaping the passenger transport system in the regions on the example of West Pomerania Province
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Przejdź
7. Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
8. Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
9. Władztwo zadaniowe gminy w postępowaniu z odpadami komunalnymi w gminie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
10. Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
11. Limitowanie zadłużenia JST na przykładzie województw samorządowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
12. Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
13. Investment activity of local government units in the context of finance management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
14. Ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych województwa dolnośląskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
15. Platformy komunikacji zewnętrznej gmin ‒ analiza porównawcza
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
16. Obciążenie nieruchomości skarbowych I samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi – zarys problematyki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
17. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
18. W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
19. Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
20. Efektywność wykorzystania wolnych środków w planowaniu budżetowym województw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
21. Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
22. Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
23. Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
24. Analiza pionowa i pozioma dochodów własnych oraz poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
25. Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
26. Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
27. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu metody PRI
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
28. Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
29. Polityka w zakresie podatku od nieruchomości na przykładzie miast wojewódzkich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
30. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na tle państwowego długu publicznego i jego struktura
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
31. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
32. Efektywność projektów PPP w obszarze termomodernizacji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
33. Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytoerialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
34. Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
35. Dylematy stosowania leasingu zwrotnego jako formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
36. Procedura tworzenia samorządowych zakładów budżetowych – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
37. Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
38. Zwrotne instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
39. Przychody zwrotne i ich przeznaczenie w JST województwa zachodniopomorskiego w latach 2014–2017
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
40. Badania społeczne w praktyce samorządowej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
41. Analiza finansowa przedsięwzięć rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
Strona