Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Badania społeczne w praktyce samorządowej

Autorzy: Grzegorz Kaczmarek ORCID
Związek Miast Polskich

Iwona Borkowska ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: badania społeczne wyniki badań wiedza i samowiedza społeczna narzędzia badań społecznych jednostki samorządu terytorialnego partycypacja komunikacja społeczna uspołecznienie badań
Rok wydania:2022
Liczba stron:11 (71-81)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono kwestię niedostatecznego dostępu do wiedzy społecznej (samowiedzy) na temat społeczności zarządzanych przez administrację samorządową oraz umiejętności jej wykorzystywania. Na podstawie doświadczeń badawczych i doradczych autorzy stawiają tezę, że sposobem zmniejszenia tego typu barier oraz podnoszenia kompetencji zarządczych samorządów mogą być badania społeczne, podejmowane i inspirowane przez samą administrację samorządową. W tekście przedstawiono użyteczność i funkcjonalność badań społecznych w praktyce zarządzania samorządowego. W artykule wskazano przykłady narzędzi i form wsparcia stosowanych w praktyce doradczej Związku Miast Polskich (ZMP) dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), ze szczególnym uwzględnieniem projektu program Rozwój lokalny1. Zawarto też rekomendacje dla JST dotyczące instytucjonalnego przygotowania do realizacji oraz wykorzystywania takich badań nawet przez małe miasta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie, E. (2021). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bendyk, E. (2020). W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata. Wydawnictwo Polityka.
3.Dorman, D. (2006). Sociological Methods: A Sourcebook. Routlege.
4.Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Hausner, J. (2019). Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania: w kierunku ekonomii wolności, Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste.
6.Norman, D., Moorhouse, R. (2011). Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego. Kraków: Znak.
7.OECD (2020). Building Capacity for Evidence-Informed Policy-Making: Lessons from Country Experiences.
8.Parkhurst, J. (2017). The Politics of Evidence. From evidence-based policy to the good governance of evidence. Taylor & Francis.
9.Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
10.Walasek-Jarosz, B. (2013). Pomiar cech w badaniach społecznych. Zmienne nieobserwowalne. Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia, 2, 131–151.
11.Zawicki, M. (2011). Nowe zarządzanie publiczne. Warszawa: PWE.
12.Znamierowski, C. (1991). Elita i demokracja. Warszawa: PAX.