Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-61
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units
(Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w jednostkach samorządu terytorialnego)

Autorzy: Magdalena Kowalczyk
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego społeczna odpowiedzialność biznesu sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (729-736)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – próba przedstawienia możliwości raportowania odpowiedzialności społecznej biznesu w jednostkach samorządu terytorialnego. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodologię badań literaturowych oraz studium przypadku. Fragmenty systemu społecznej odpowiedzialności opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały wykorzystane do przedstawienia zasad przygotowania raportu odpowiedzialności społecznej biznesu. Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły przedstawić rolę odpowiedzialności społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazać jego wpływ na ocenę efektów ich funkcjonowania. Oryginalność/wartość – Wnioski z przeprowadzonych wskazują, że raportowanie odpowiedzialności społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego pozwala na budowanie potencjału instytucjonalnego oraz ocenę efektów ich funkcjonowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ates Z., Buttgen M. (2011). Corporate social responsibility in the public service sector: towards a sustainability balanced scorecard for local public enterprises. ZogU, 34, 3.
2.Dobija M. (2008). Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Directive of the European Parliament and Board – 22 October 2014 (2014/95/UE) constituting amendment of the directive 2013/34/UE on revealing non-financial information and information on the diversity by some large units and groups [L 330/1, 2014].
4.Hazlett S-A, McAdam R., Murray L. (2007). From quality management to social responsible organizations: the case for CSR, International Journal of Quality & Reliability Management, 24, 7.
5.Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2013). Rachunkowość budżetowa. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
6.Kamela-Sowińska A. (2015). Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
7.Karmańska A. (2010). Zmiany w rachunkowości. In: E. Mączyńska, Z. Messner (eds.), Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe. Warszawa: PTE, SKwP.
8.Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2007). Management. Theory and practice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Mc Nabb D.E., King G.J., Petersons A. (2010). The evolution of public trust and social responsibility in the Baltics. EBS Review, 27. Social responsibility in the Office of Marshall of the Mazowieckie Voivodship.
10.Zysnarska A. (2014). Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Gdańsk: ODDK.