Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego

Autorzy: Joanna Wiażewicz
Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: marketing terytorialny jednostki samorządu terytorialnego inteligentne miasta nowe technologie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (653-664)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. W szczególności wskazano na nowe rozwiązania w obszarze komunikacji z najważniejszymi klientami w otoczeniu samorządów (mieszkańcami i turystami), promowania jednostek oraz usprawniania ich funkcjonowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brabham D.C., Crowdsourcing as a Model for Problem Solving (2008), „The Interna-tional Journal of Research into New Media Technologies”, Vol. 14, No 1.
2.Cavallini A., iBeacons Bible 2.0, http://www.gaia-matrix.com [dostęp 2.12.14].
3.Gilchrist C., Learning iBeacon (2014), Pakt Publishing, Birmingham.
4.Guerrini G., Free wi-fi? Mesh networking? Bins that talk? Porto project shows it’s a load of garbage, http://www.zdnet.com/article/free-wi-fi-mesh-networking-bins-that-talk-porto-project-shows-its-a-load-of-garbage/ [dostęp 18.01.15].
5.Haas T., Olsson K., Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of Struc-tural and Systemic Change (2014), Ashgate, Farnhan.
6.Hibbets J., The foundation for an open source city (2013), Lulu, Raleigh.
7.Hollands R.G., Will the Real Smart City Please Stand Up? (2008), „City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, actions”, Vol. 12, No. 3.
8.Howe J., The Rise of Crowdsourcing, http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html [dostęp: 2.12.14].
9.ONZ, World Urbanization Prospects, the 2014 Revision, http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf [dostęp: 2.12.2014].
10.Vukasović M, Crowdsourcing for Enterprises, 2009 Congress on Services – 1, s. 686-692, http://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local--files/capitulo:redes-sociais/vukovic2009.pdf [dostęp: 2.12.14].
11.www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-w-czo-wce-innowacyjnych-miast